Just nu befinner sig ungefär 23 500 personer, anställda av utländska arbetsgivare, tillfälligt i Sverige för att jobba.

I alla fall enligt Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Dit ska företag inom EU som vill skicka arbetskraft till Sverige anmäla alla utstationeringar.

En utstationerad jobbar i Sverige, men är anställd i sitt hemland och tar ofta med sig villkor och lönenivåer därifrån på de tillfälliga uppdragen i Sverige.

Beslutet: Lika lön för utländska arbetare

Nyheter

Men nu kan de utstationerades villkor bli mer lika de villkor som svenska arbetstagare har. Det enligt en ny lag som började gälla den 30 juli, skriver Arbetet.

Lagen går ut på att facken ska få ta till stridsåtgärder för att få till ett kollektivavtal med samma lönenivåer som i svenska kollektivavtal.

– Det här förslaget är väldigt viktigt för att vi inte ska få lönedumpning i Sverige, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till Arbetet när lagförslaget lades fram i februari.

Tidigare har facken endast fått strida för att de utstationerade ska få minimilönen i kollektivavtalet. Men den nya lagen innebär alltså att facket får ta till stridsåtgärder för samma lön som en svensk anställd skulle fått för samma jobb.

Av de 23 500 personer som just nu är utstationerade i Sverige enligt Arbetsmiljöverkets register jobbar nästan hälften med byggande av hus.

Flaggorna framför EU-parlamentet i Bryssel

Facken miss­­lyckades: Kunde inte stoppa EU-svar om minimi­­löner

Nyheter

Fackförbundet Byggnads har tidigare kritiserat de nya reglerna för att inte gå tillräckligt långt när det gäller vad som räknas som lika ersättning.

Förbundet vill att svenska regler också ska gälla för resor och traktamente.

”Våra kollektivavtal måste tillåtas fullt ut, för att ge alla samma möjligheter. Vi kommer fortsätta påtala detta tills våra avtal gäller för alla som arbetar i byggbranschen i Sverige!”, skriver Byggnads ordförande Johan Lindholm i en skriftlig kommentar.

De nya reglerna innebär också hårdare krav på anmälan av utländsk arbetskraft till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

Ett sådant krav har funnits tidigare men många arbetsgivare har helt enkelt struntat i det då konsekvenserna varit små.

Nu har en ny straffavgift införts om reglerna inte följs. Arbetsgivare ska också anmäla utstationerad arbetskraft från dag ett och inte dag sex som tidigare.

Utstationering av arbetskraft:

  • En arbetare är utstationerad när arbetsgivare skickat hen på tillfälligt jobb i ett annat land.
  • I Sverige blev frågan om dessa arbetares villkor aktuell då Byggnads 2004 satt ett bygge i Vaxholm i blockad för att få kollektivavtal med ett lettiskt bolag. Blockaden förklarades senare olaglig av EG-domstolen.
  • Svensk lag ändrades efter domstolens besked, men 2018 ändrade EU det så kallade utstationeringsdirektivet. Direktivet har nu införts i svensk lag och de nya reglerna börjar gälla den 30 juli. Då får facken rätt att strida för att utstationerade ska få lön enligt svenska kollektivavtal.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.