Jonny Svensson, ombudsman i avdelning 4, gjorde under sommaren skyddsombudsstopp på en av Sandå Borås arbetsplatser.

– De använde rullställningar utan att ha gjort någon riskanalys. På några ställen var det inte okej utifrån förutsättningarna, säger Jonny Svensson.

Så Målarnas ombudsman kallade företaget till förhandling för brott mot kollektivavtalets paragraf 1B, som säger att arbetsplatsen skall av arbetsgivaren anordnas så att arbetet kan utföras under säkra förhållanden.

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) begränsar användning av rullställning vid utvändigt målningsarbete och ställer vissa krav för att det ska vara godkänt att arbeta från rullställning.

Underlaget är en aspekt, att det inte är ergonomiskt och att det saknas säkra tillträdesleder är några andra aspekter. Arbetsgivaren ska innan arbetet startar göra en riskbedömning där alla kända risker skall åtgärdas enligt AFS 2001:1.

Efter att en del bevis hade lagts fram och Jonny Svensson påpekat att det inte var i sin ordning medgav Sandå Borås felaktigheterna, som rättades till och skadestånd ska betalas ut.

– Berörda medlemmar fick 10 000 kronor var i skadestånd samt skadestånd till förbundet för brott mot kollektivavtalet, säger Jonny Svensson.