Joakim Nexbo från förbundsstyrelsen inledde med att tacka för motionen och att styrelsen var positiva till att det kommit en motion gällande yrkesutbildningsområdet som är väldigt viktigt för branschen.

– Vi äger inte frågan själv om utveckling av lärlingsportalen utan tillsammans med måleriföretagen.

Av förbundsstyrelsens svar framgår att utveckling av dagens system under en tid har diskuterats i det partsgemensamma organet Måleriutveckling, där Måleriföretagen driver på för en fortsatt digitalisering för att underlätta administrationen av lärlingsutbildningen.

Måleriutveckling har i sin tur gett uppdrag till Måleribranschens yrkesnämnd  att göra en översyn av dagens system i syfte att underlätta för både arbetsgivare och lärlingar.

Förbundsmötet beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag att därmed anse motionen besvarad.