Elektrikerna meddelar att företaget den 23 september 2020 tecknat för branschen gällande kollektivavtal. 

Därför återtas samtliga stridsåtgärder med omedelbar verkan. 

Det var den 14 september som Elektrikerförbundet lade ett sympativarsel gällande allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen, bundna av Installationsavtalet vid Hisingsbron i Göteborg och bussdepån Ljungarum i Jönköping. 

Dagen efter utökades sympativarslet till att gälla även allt arbete för företag bundna till Kraftverksavtalet på Öresundsbron.

Varslen skulle träda i kraft 25 september samt 30 september. 

Nu dras alltså varslen tillbaka. Detta då avtal tecknats.