Han och arbetskamraterna på SDÅ bygg i Mölndal var med i pilotprojektet när Svenska judoförbundet och AFA försäkring lät ett antal företag prova ett speciellt framtaget fallträningsprogram inspirerat av judo, Judo4balance. 

Judoträning ska förebygga fallskador

Nyheter

Träningen följdes och utvärderades av forskare som nu i en vetenskaplig studie visar att träningen ger resultat och kan minska antalet fallolyckor i arbetslivet.

– Vi samlades för träning vid tio tillfällen och började med uppvärmning följt av balans, styrka och fall och avslutade med nedvarvning, berättar Annika Krus som driver SDÅ bygg.

På fritiden är hon judoinstruktör och har genom förbundet utbildat sig till fallinstruktör.

– Balans och styrka behöver du för att hindra fall och om man inte lyckas parera tränar vi fall för att minimera skaderisken. Vi börjar försiktigt och ökar explosiviteten, säger Annika Krus.

Mindaugas Januskevicius som ligger på marken nedanför en

Jag var rädd att falla, men efter några gånger var jag inte rädd längre.

Mindaugas Januskevicius, byggnadsarbetare

Hon har tränat en pilotgrupp om tio personer på företaget som ingick i forskningen. Därefter höll hon samma kurs för ytterligare tio av sina anställda. Hon har även kört programmet på ett annat företag.

– Jag började med att samla alla utan att de visste vad vi skulle göra. Många tycker det är jobbigt med nya grejer och jag var rädd att om jag frågat innan skulle de inte komma.

Annika Krus berättar vidare att det tog några veckor innan skepticismen försvann men efter ett tag förstod alla nyttan.

Byggnadsarbetaren Mindaugas Januskevicius tyckte det var svårt i början.

– Jag var rädd att falla, men efter några gånger var jag inte rädd längre.

Han tycker träningen är viktig och berättar vidare att hans balans blivit bättre och att han nu känner sig tryggare på jobbet.

Enligt statistik från AFA försäkring råkar 11 000 personer årligen ut för fallolyckor under arbetstid. Det gör det till den vanligaste arbetsolyckan.

Michail Tonkonogi

Vår forskning visar att fallträningsprogrammet signifikant har förbättrat fallkompetensen hos deltagarna i studien.

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap

Sedan 2018 pågår ett samarbetsprojekt mellan Afa och Svenska judoförbundet för att förebygga och minska fallolyckor i arbetslivet.

I forskningsstudien har 79 personer, både män och kvinnor, från olika arbetsplatser i Sverige genomgått ett tio veckors träningsprogram, 50 minuter en gång i veckan.

Träningsprogrammet har följts och utvärderats av forskare.

– Vår forskning visar att fallträningsprogrammet signifikant har förbättrat fallkompetensen hos deltagarna i studien, vilket innebär minskad skaderisk vid ett eventuellt framtida fall, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Även om träningsprogrammet varit relativt kort har forskarna sett tydliga och mätbara effekter. Träningen har minskat kända riskfaktorer och ökat kompetensen för att falla rätt.

– Det tyder på att träningsprogrammet är optimalt utvecklat för detta specifika ändamål, säger Michail Tonkonogi.

Annika Krus i judokläder

Annika Krus driver SDÅ bygg. På fritiden är hon judoinstruktör och har genom förbundet utbildat sig till fallinstruktör.

Annika Krus och Mindaugas Januskevicius

Annika Krus och Mindaugas Januskevicius

– På uppdrag av arbetsmarknadens parter vill vi tillsammans med Svenska Judoförbundet genom vårt fallkompetensprojekt bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring, säger Frida Winnerstig, projektledare på AFA Försäkring.

Annika Kruse märker ett intresse hos andra arbetsgivare i byggbranschen men det gäller att få till det så det funkar. Det kan se lite olika ut beroende på vilka projekt man har. 

 – På ett ställe fick arbetarna ta lite av sin fritid och lite av arbetstiden, säger Annika Krus och berättar att på SDÅ bygg körde de på fredagar och passen gav flera delar.

– Man skrattar tillsammans och lär känna varandra på ett annat sätt. Det är värdefullt. Samtidigt som det är förebyggande fallträning så är det också ett träningspass.

Studien “The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults” har publicerats i Preventive Medicine Reports.

Så faller du rätt:

  1. Släpp redskapen
  2. Slappna av
  3. Kura ihop dig.
  4. Håll upp huvudet, för att skydda skallen.
  5. Gå in i en rullande rörelse, håll in armarna för att skydda händer, handleder och armbågar.

Fallolyckor

Fall är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige

11 000 personer råkar årligen ut för fallolyckor på arbetsplatsen.

19 procent av alla allvarliga olyckor av typen fall i samma höjd sker inom byggsektorn.

AFA försäkring

AFA försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna.

Anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner försäkras genom kollektivavtalen. 

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande finansiärer av forskning inom arbetsmiljö och resultaten av forskningen omsätts i praktisk nytta på arbetsplatserna.