Jag drömmer om ett samhälle som präglas av framtidstro. Ett samhälle där åtgärder för biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling med naturen i centrum blir verklighet.

Jag drömmer om ett samhälle där egen bostad, till rimligt pris för alla, är en självklarhet. Ett samhälle där resurser fördelas efter behov.

Ett samhälle där politiska åtgärder tas för att motverka de ökande ekonomiska klyftorna.

Det borde vara en självklarhet att skapa maximal trygghet för alla människor i hela landet. Oberoende av vem man är eller var man bor.

Jag drömmer om ett samhälle som säkerställer att skattepengar inte tillåts bli vinster i riskkapitalbolag. Ett samhälle som vi med stolthet kan kalla vårt.

Ett samhälle med en utbyggd väl fungerande offentlig sektor som finansieras gemensamt och som kommer alla oss till del. 

Jag drömmer om ett samhälle som garanterar rättvis, likvärdig utbildning för alla. Ett samhälle med människovärdig äldrevård och en sjukvård som täcker våra behov.  

Jag drömmer om ett samhälle som satsar på åtgärder för att motverka våld.

Det borde vara en självklarhet att skapa maximal trygghet för alla människor i hela landet. Oberoende av vem man är eller var man bor. 

Järnvägar, medicinförsörjning, bredbandstrafik, för att nämna några, måste fungera i alla lägen och i alla delar av landet – oberoende av om det är ekonomiskt lönsamt.

Jag drömmer om ett samhälle som värnar om arbetstagarna och ser till att människor inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att ingen ska behöva dö på sin arbetsplats.

Jag drömmer om ett samhälle som återtar kontrollen över samhällsviktiga verksamheter och infrastruktur.

Järnvägar, medicinförsörjning, bredbandstrafik, för att nämna några, måste fungera i alla lägen och i alla delar av landet – oberoende av om det är ekonomiskt lönsamt.

Jag drömmer om ett samhälle som förstår att sammanhållning är en naturlig del av tillvaron och att allas drömmar är lika mycket värda och att våra gemensamma behov måste prioriteras.