När Målarna lade om styrningen av förbundet med att hålla kongress var fjärde år blev följden också att åren mellan samla en mindre delegation än tidigare till de årliga förbundsmötena.

Förbundet beslutade då att prova en digital mötesform som sparar tid, pengar och miljö.

Ledamöterna samlades runt om i landets nio avdelningar, samt på förbundskontoret i Stockholm.

De olika mötesrummen kopplades samman och mötet flöt på utan några tekniska problem. 

– Det tema som kongressen slog fast, att vi ska växa, och ni kan lita på oss, är i allra högsta grad väsentligt, sa Mikael Johansson.

Vi kan aldrig slå oss till ro innan oförklarliga skillnader i lön är utplånade.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

Han konstaterar att förbundet måste steppa upp för att upprätthålla hög organisationsgrad och öka antalet medlemmar.

Mer om det kan du snart läsa här på sajten, samt redan nu i papperstidningen på sidorna 8-9.

När Mikael Johansson på förbundsmötet summerade verksamhetsberättelsen tog han upp att det kvinnliga nätverket Mira har flyttat fram sina egna och förbundets mål för jämställdhet.

2019 var 11% av de yrkesverksamma medlemmarna kvinnor.

Varje år sedan 2017 har kvinnornas representation på uppdrag i facket ökat.

Förra året var 13 procent av de förtroendevalda kvinnor; de överträffade till och med sin andel av yrkeskåren.

Susanna Gideonsson på en skärm
Målarna fick en hälsning från LO:s ordförande Susanna Gideonsson som slog fast att allt handlar egentligen om en sak – trygghet för vanligt folk.

– Vi kan aldrig slå oss till ro innan oförklarliga skillnader i lön är utplånade. Ni kan i allra högsta grad lita på oss, för vi litar på er, sade Mikael Johansson.

Målarna har jobbat stenhårt på att bygga arbetsplatsorganisationer genom att rekrytera och utbilda förtroendevalda ute på arbetsplatserna.

Det arbetet fortsätter, för målet är att det ska finnas en förtroendevald per 15 medlemmar.

Förbundet har också haft fokus på att öka demokratin. I sektionerna finns medlemmarnas möjlighet att vara med och bestämma.

Framtiden avgörs av oss själva.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

Därefter är det representativ demokrati i förbundet, det vill säga de personer som medlemmarna valt till olika uppdrag är de som fattar beslut.

För att öka deltagandet i sektionernas demokratiska val har Målarna infört möjligheten att delta digitalt för att nominera och rösta i valen. 

Mikael Johansson avslutade med att blicka framåt:

– Framtiden är inte förutbestämd. Den avgörs av oss själva och de ställningstaganden och beslut vi gör. 

Förhandlingarna om trygghet och omställning, som av många kallas las-förhandlingarna, är en av fackrörelsens stora utmaningar för att förhindra att medlemmar och deras anställningstrygghet blir någon slags handelsvara.

– Målarna som förbund har aldrig någonsin ryggat för utmaningar. Det ska vi inte göra nu heller.