Kassör Jan-Olof Gustavsson poängterar att han och ekonomigruppen helst sluppit komma med dessa höjningar och förklarar bakgrunden.

– Nu är vi 13 500 medlemmar. Enligt målen skulle vi om fem månader vara 15 000. Nästa år får vi 0 kronor från Särskilt tillägg måleri. Medlemsavgifterna ska bära vår verksamhet.

För att förbundet skulle kunna fortsätta den verksamhet de har hade höjningen behövt vara större, men i budgeten kommer avdelningarna nu istället att få mindre pengar att röra sig med.

Förbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter och avkastning från kapital.

Medlemsavgifter 2021:

  • Hel avgift: 520 kronor per månad
  • Reducerad avgift: 420 kronor per månad
  • Grundavgift: 210 kronor per månad