Medlemsveckan i slutet på juni, som många förtroendevalda i Målarna är med på, blev i år färre arbetsplatsbesök då vi i första hand försökte träffa målare ute i friska luften.

En hel del utvändningar var igång som den här utanför Järna söder om Södertälje, så några bra möten blev det. 

Vi bestämde tidigt att kontakta så många målare som möjligt under veckan per telefon, och många samtal blev det.

Intressant också hur arbetsgivarna agerat för dom anställda. Många arbetslag tuffade på nästan som vanligt, men höll avstånd i bodarna.

Robert Ask

Dom flesta tyckte det var kul att vi ringde och frågade hur dom tacklade corona problematiken på sina arbetsplatser.

Intressant också hur arbetsgivarna agerat för dom anställda. Många arbetslag tuffade på nästan som vanligt, men höll avstånd i bodarna. Andra som målade lägenheter möte i vissa fall boende som avböjde reparation för att senarelägga målningen/tapetsering tills efter corona.

Måleriföretagen skötte sig anständigt i dom flesta fall och flyttade målarna i dessa fall till andra objekt.

Samtalen utmynnade ofta i olika skyddsfrågor och lön. Lärlingar i slutet eller början av utbildning blev informerade om vikten att arbeta i företag med kollektivavtal så dom inte får oregistrerade timmar i karriären. 

I stort gjorde vi på Målarettan vad som var möjligt under denna medlemsvecka, det är en ny erfarenhet för oss alla att hitta nya sätt att kommunicera med medlemmarna.

Förutom ordinarie verksamhet gör vi i höst ett nytt medlemsuppsökeri på Målarettan.