– Vi har velat skapa en form som väcker intresse och skapar nyfikenhet för innehållet i tidningen men också för ARABs samlingar, säger Silke Neunsinger, redaktör för Arbetarhistoria och forskningsledare på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), som ger ut tidskriften.

Första numret med den nya formen var Arbetarhistoria nr 173-174 som kom ut i somras.

Med stora bilder och uppdragna citat lyfts människor fram och lockar in läsaren i historien. De gamla bilderna är oftast svartvita men i den nya designen har de färgtonats.

Den nya formen har tagits fram av designern Daniela Juvall tillsammans med redaktionen. Tidningen nya form utgår från typsnittet Martin, skapat av Tré Seals med demonstrationsplakat som förlaga. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ger sedan 1977 ut tidskriften Arbetarhistoria. Tidskriften innehåller artiklar om arbetarrörelsens och arbetslivets historia samt ny forskning.

Läsarna får ta del av ett rikt bildmaterial ur samlingarna på ARAB. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år.

Omslaget till det nya numret av tidskriften Arbetarhistoria
Det nya numret av tidskriften Arbetarhistoria, som sedan 1977 ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.