Under 2020 har NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) undersökt bältesanvändningen i hantverksbilar.

Mätningen har genomförts i en kommun vardera i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Endast 71% använder bältet i hantverksbilen

De kommuner som undersökts har haft lägre användning av bältet under ett antal år.

Vårens mätning visar att endast 71 procent använder bilbältet i hantverksbilar, samtidigt som användningen är 91 procent i övriga personbilar.

NTF skriver i ett pressmeddelande att deras mål är att öka kunskapen hos arbetsgivare och anställda om trafiksäkerhet och med det minska konsekvensen av eventuella olyckor.

Det är av stor vikt att arbetstagarna har en säker arbetsplats, även i bilen. Såväl bältet som säkring av last är viktigt för säkerheten.

Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med cirka 50 procent.