Ett schackbräde med en ikon för Avtal 2020 monterad över

När de uppskjutna kollektivavtalsförhandlingarna nu dragit igång har spelplanen förändrats.

När de uppskjutna kollektivavtalsförhandlingarna nu dragit igång har spelplanen förändrats.

Som en följd av pandemin har arbetsgivarna kommit med ett nollbud. Något som facken knappast kommer att acceptera.

Arbetarna i LO kollektivet har inte kunnat jobba hemma. De har stått i fronten på landets sjukhus, mött smittan i butiker och för måleribranschen har sommaren trots corona erbjudit fortsatt gott om jobb.

2016 strejkade 900 målare för sina avtalskrav

Efter förhandlingar kom LO och SN i maj överens om bättre villkor för pensioner och försäkringar.

Men för att det ska införas kräver arbetsgivarna att facken skriver under långa kollektivavtal i höst. Något som kan försvåras av det osäkra läget.

Om vi ser tillbaka så har Målareförbundet och Måleriföretagen haft svårt att komma överens i tidigare avtalsrörelser. 

Peter Sjöstrand i en korridor, med en ikon för Avtal2020 monterat över

Målarnas viktigaste krav: ”Beredda att ta från löneutrymmet”

Avtal 2020

2016 ville Måleriföretagen förändra mätningsavgiften för ackordet. Facket såg det som en attack på huvudlönesystemet, då målare skulle kunna tvingas till att inte mäta, om systemet inte längre skulle betalas solidariskt av alla arbetsgivare.

Efter flera varsel strejkade totalt 900 målare och flera andra fack varslade om sympatiåtgärder.

När avtalet tillslut undertecknades hade Målarna som första förbund ett kollektivavtal där gravida som går hem med graviditetspenning omfattas av Lagen om anställningsskydd.

Målarna fick 1955 igenom arbetsfria lördagar

Det innebär att uppsägningstiden inte börjar gälla förrän arbetstagaren börjar jobba igen.

Det är inte första gången i historien som Målareförbundet går i täten. 1955 fick de som första fackförbund igenom arbetsfria lördagar.

Sedan dess har de fortsatt att verka för mer ledighet till sina medlemmar. I avtalet 2016 ökade arbetstidsförkortningen med två timmar per år.

Lackbranschen

“Vi menar att man måste kunna leva på sin lön”

Avtal 2020

När kollektivavtalet för lackerarna hade undertecknats 2016 var det glada miner från förbundet, de hade fått igenom sina högst prioriterade mål.

Vid övertidsarbete ska arbetsgivaren ta skälig hänsyn till arbetstagarens familjesituation. Förbundet nådde inte ända fram med ett arbetsmiljöavtal men var nöjda med vissa framgångar, till exempel en reglering med krav om vad en hälsoundersökning ska innehålla. 

I avtalsförhandlingarna 2017 var arbetstiden den stora stridsfrågan. Måleriföretagen ville ha möjlighet att förlägga arbetstiden mellan 05 och 20, kunna dela upp arbetsdagen i två pass och att arbetstiden per dag skulle kunna uppgå till tio timmar.

2017 drevs 10 av 13 prioriterade avtalskrav igenom

Målarna såg rött och skramlade med strejkvarsel. Fackets ledning gick i taket då arbetsgivarna gjorde sig till talesman för deras medlemmar och menade att detta var något som målarna ville ha.

Strejken bröt aldrig ut. Ett avtal där 10 av fackets 13 prioriterade krav fanns med undertecknades. 

Även Motorbranchens arbetsgivareförbund (MAF) hade kravet om arbetstidens förläggning med sig till förhandlingarna om lackavtalet.

Stämningen blev hätsk och det var nära konfliktåtgärder även här. När MAF inte fick igenom vad de ville så ville de teckna ett rent löneavtal enligt riktmärket.

Trots det skrevs en del förbättringar in.

Striden om tiden ser ut att fortsätta även i denna avtalsrörelse, då Måleriföretagen vill kunna förlägga arbetstiden mellan 06 och 18:00.

I skrivande stund är inte Motorbranschens krav kända men även där är det troligt att tiden blir en knäckfråga, i form av nattarbete. 

De som ansvarar för förhandlingarna är Peter Sjöstrand, chefsförhandlare Målarna, och Linda-Li Käld, förhandlare för lackerarna.

Måleriföretagens yrkanden i urval:

  • Månadslön ska kunna införas efter överenskommelse mellan medarbetare och måleriföretag.
  • Nu ska semesterlönen betalas ut innan ledigheten. Arbetsgivarna vill betala ut den i samband med semestern. Något som de anställda också vill enligt arbetsgivarna.
  • En målare som nyanställs har rätt till betald ledighet under fem dagar om anställningen varar längre än en månad. Måleriföretagen att det ska gälla endast de som återanställs enligt §25 i las.