Texten uppdaterades 2020-10-14, 15.00

Syftet med förhandlingarna är att lösa de återstående frågorna där förhandlingarna tidigare strandade.

Besked om resultatet av förhandlingarna kommer att ges tidigast fredagen den 16 oktober klockan 13.00.

Ett foto av Mikael Johansson monterat invid ett förstoringsglas som zoomar in på ordet LAS

Frågan om förändringar i Las

”Ska inte behöva förhandla under politisk utpressning”

Nyheter

Fram till dess kommer inte någon av parterna kommentera de pågående förhandlingarna.

Målarna, Byggnads, Seko, Transport, Fastighets och Pappers röstade dock nej till att återuppta förhandlingarna.

”Som fackliga organisationer är vi i princip alltid villiga att förhandla, kompromissa och hitta lösningar. Men att förhandla med kniven mot strupen, med ett hot om lagstiftning där arbetsgivarna drar vinstlotten och balansen mellan parterna förändras i grunden, kan aldrig bli lyckad.

Vi ser därför inga förutsättningar att nå ett resultat som är bra för våra medlemmar. Risken är uppenbar att eventuella förbättringar för vissa grupper kommer att betalas med försämringar för andra”, säger de sex förbundsordförandena i ett gemensamt uttalande och fortsätter:

”Vi befinner oss i en tid där våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. Vi tänker inte medverka till att våra medlemmars trygghet äventyras för att förhindra en lagstiftning som aldrig borde ha initierats. Det är politiken som satt oss i denna situation, då får dom också ta ansvar för att hantera frågan.”

Bakgrund

  • LO begärde den 6 november 2017 förhandling med Svenskt Näringsliv med yrkanden om tryggare anställningar och förstärkt omställningsförmåga. Den 29 mars 2019 begärde PTK förhandling om anställningsskydd och omställning med Svenskt Näringsliv.
  • LO, PTK och Svenskt Näringsliv enades om en avsiktsförklaring den 19 december 2019. I avsiktsförklaringen är parterna överens om vilka områden förhandlingarna avser och att de spänner över ett brett område som rör anställningsskyddsregler, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring.
  • Under september 2020 pågick förhandlingar mellan parterna. Förhandlingarna strandade 30 september.