När LO kallade till presskonferens förklarade ordförande Susanna Gideonsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson att många av frågorna som hanterats inom las-förhandlingarna nu kommer att flyttas över till höstens avtalsförhandlingar.

Senare samma dag meddelade såväl PTK som Svenskt Näringsliv att de tvärtom var nöjda med och ställt sig bakom det förslag som låg på bordet.

– Överenskommelsen hade inneburit ett nytt och mer offensivt sätt att skapa trygghet på arbetsmarknaden som vi har arbetat hårt för. Parterna hade bland annat enats om att kraftfullt förbättra individens möjligheter till kompetensutveckling. Det hade stärkt individens trygghet, men också svensk konkurrenskraft och omställningsförmåga, sade PTK:s ordförande Martin Linder i ett pressmeddelande.

Att återgå till förhandlingar trots att den så kallade Toijerutredningen ligger som en våt filt över detta är för oss obegripligt.

Förbundsordförande Målarna, Byggnads, Seko, Transport, Fastighets och Pappers

Men priset för de förbättringarna var i LO:s ögon för högt.

Enligt uppgifter i tidningen Arbetet skulle turordningsreglerna ändras så arbetsgivaren får undanta tre arbetare och tre tjänstemän vid berörd driftsenhet och avtalsområde.

Med olika förändringar av driftsenheter och sammanslagna turordningslistor skulle arbetsgivaren kunna undanta betydligt fler. 

Stora företag får enligt slutbudet undanta 15 procent av alla arbetare respektive tjänstemän som sägs upp – på varje ort. 

– Det är en djup besvikelse att LO inte kan acceptera den kompromiss som togs fram i förhandlingsrummet. Det är särskilt uppseendeväckande att LO:s styrelse är enig om att inte anta kompromissen, sade Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl i ett pressmeddelande.

Det är särskilt uppseendeväckande att LO:s styrelse är enig om att inte anta kompromissen.

Mattias Dahl, vide VD Svenskt Näringsliv

Enig har dock inte LO varit hela tiden. Förhandlingarna strandade även några veckor tidigare och när en majoritet av LO styrelsen beslutade att återuppta förhandlingarna röstade Målarna, Byggnads, Seko, Transport, Fastighets och Pappers nej.

”Det har inte presenterats något nytt i LO-styrelsen som förändrar förutsättningarna i förhållande till tidigare beslut. Att återgå till förhandlingar trots att den så kallade Toijerutredningen ligger som en våt filt över detta är för oss obegripligt.

Samtidigt har vi ett enhälligt beslut på LO:s representantskap som förhindrar möjligheterna att förhandla om exempelvis saklig grund”, skrev ordförandena i ett gemensamt uttalande.

Målarnas ordförande Mikael Johansson står fast vid att regeringens utredning, framtvingad av Centern och Liberalerna, är en fullständig katastrof om den skulle bli verklighet.

Men Målarna har också hela tiden varit tydliga med att de inte kommer att medverka till att anställningstryggheten försämras för deras medlemmar.

Det är politiken som satt oss i denna situation, då får de också ta ansvar för att hantera frågan.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

– Våra medlemmars anställningstrygghet kan inte vara handelsvara i en politisk kohandel. Det är politiken som satt oss i denna situation, då får de också ta ansvar för att hantera frågan, säger Mikael Johansson.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade att hon kommer att bjuda in arbetsmarknadens parter till nya enskilda samtal för att förhöra sig om läget.

Kommer inte arbetsmarknadens parter överens ska frågan hanteras av regeringen, enligt januariavtalet. Utredningen om Las, den så kallade Toijer-utredningen, är ute på remiss.

Sista dagen för remissvar är måndagen den 26 oktober 2020. Efter det kommer eventuella lagförslag att diskuteras.