Varför skall inte vi som är anställda få känna oss trygga på jobbet?

De förändringar som politiker och Svenskt näringsliv föreslår tar fullständigt bort anställningstryggheten för oss arbetare.

”En moderniserade arbetsrätt” kallar dom det.

Vad är det som är så modernt med att göra alla löntagares anställning otrygga? Det blir följden om företag ska kunna säga upp och avskeda personal enbart efter eget tycke.

Byggnadsmålarna och lackerarna i Göteborg är av den uppfattningen att vårt fackförbund bör agera med kraft!

Målarna avdelnings 3 Väst, sektion Göteborg

Är det tysta anställda som de politiska partierna och Svenskt Näringsliv anser är modernt? Att vi inte ska våga ställa krav i rädsla av att bli av med jobbet?

De ingrepp i Lagen om anställningsskydd som Toijer-utredning omfattar går i stort sett enbart till arbetsgivarnas fördel.

Byggnadsmålarna och lackerarna i Göteborg är av den uppfattningen att vårt fackförbund bör agera med kraft!

Det finns en hel uppsättning verktyg att använda sig av. Namninsamlingar och manifestationer för att stoppa den lag som ger oss sämre anställningsskydd.

Dessa två förslag kan definitivt vara bra för opinionsbildning och ökad medvetenhet i frågan – vilket behövs.

Att frågan lyfts in i avtalsrörelsen så att vi kan ta en verklig konflikt och använda oss av strejkvapnet.

Målarna avdelnings 3 Väst, sektion Göteborg

De försämringar i Lagen om anställningsskydd som politiken föreslår skulle påverka oss målare och lackerare på så många och stora sätt att vi kommer behöva använda oss av kraftigare verktyg för att göra motstånd.

Politisk strejk är något målarna diskuterat. Att frågan lyfts in i avtalsrörelsen så att vi kan ta en verklig konflikt och använda oss av strejkvapnet.

Endast ettåriga kollektivavtal så länge frågan inte är löst.

Finns de någon heder hos den socialdemokratiska regeringen, Centern och Liberalerna bör de kasta Toijer-utredningen här och nu – i annat fall så ta frågan till ett riksdagsval!!

Målarna avdelnings 3 Väst, sektion Göteborg 

Detta uttalande har antagits på medlemsmöte 15/10-20