Moa Mörk och John Sandberg Halttu på ett bygge

Moa Mörk och John Sandberg Halttu uppmanar alla att skriva under på anstallningstrygghet.nu

Båda är unga och fackligt engagerade. Moa Mörk sitter i styrelsen för LO facken i Gävle och Älvkarleby.  Hon är också nyvald som medbestämmandeombud på sin arbetsplats Målerikompaniet.

Hon är i sin sista period som lärling och ska snart göra sitt gesällprov.

– Förändringarna som föreslås i utredningen skulle påverka vår bransch mycket. Det är många företag med 15 eller färre anställa, säger Moa Mörk.

Enligt förslaget ska företag med upp till 15 anställda få undanta fem personer från turordningslistan.

Jag tänker att cheferna då kan peta bort de som jobbar fackligt om de tycker de är besvärliga.

Moa Mörk

Det innebär att sist in – först ut i princip upphör att gälla och arbetsgivaren kan i större utsträckning välja vem den vill ha kvar.

En tändsticka som tänder en eldslåga mot ett bland underlag, med en cirkel med en penna monterat över

Frågan om förändringar i Las

Målare i Göteborg: ”Politisk strejk för trygga jobb!”

Debatt

– Jag tänker att cheferna då kan peta bort de som jobbar fackligt om de tycker de är besvärliga, säger Moa Mörk.

Idag kan den som blir uppsagd av personliga skäl med hjälp av facket ogiltigförklara uppsägningen och få saken prövad i domstol. Den möjligheten tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda.

När det handlar om fackligt förtroendevalda som sägs upp ska de behålla ett starkare skydd enligt utredningens förslag.

Johan Sandberg Halttu är ändå orolig.

– Fackligt förtroendevalda säger ifrån och är talesperson för gruppen. Om man riskerar uppsägning är jag rädd att det blir ännu svårare att hitta personer som vill ta på sig uppdrag. Vi vill inte komma tillbaks till tystnadskulturen, säger John Sandberg Halttu.

Vi målare utsätts för slitage av axlar och knän. Om arbetsgivaren får möjlighet att plocka bort den som inte producerar tillräckligt så är det många som blir otrygga.

John Sandberg Halttu

Oavsett bransch ser John Sandberg Halttu en generell fara om arbetsgivaren får för stor makt över anställningstryggheten.

Ett par fötter som går på lina, men en bild på en penna monterat över

Frågan om förändringar i Las

”Ska ni svika arbetarna – eller göra det rätta?”

Debatt

Utredningen har kritiserats från fackligt håll och forskare just för att maktbalansen förskjuts till arbetsgivarnas fördel.

– Vi målare utsätts för slitage av axlar och knän. Om arbetsgivaren får möjlighet att plocka bort den som inte producerar tillräckligt så är det många som blir otrygga.

John Sandberg Halttu beskriver vidare risken att anställda som har mycket sjukfrånvaro, behöver rehab eller vill ha barn riskerar att bli uppsagda.

– Så fort det inte passar arbetsgivaren kan det vara ett skäl och det är det som blir så farligt.

Moa Mörk och John Sandberg Halttu informerar kollegor de träffar, har gjort inlägg på Facebook och intervjuats i lokaltidningen.

– Jag uppmanar alla att skriva under uppropet, säger Moa Mörk.

Uppropet

Uppropet kommer från LO och heter ”Stoppa lagförslaget om sämre anställningstrygghet”.

Du kan läsa mer, och skriva under, på sidan anstallningstrygghet.nu.