Eva Nordmark och Stefan Löfven.

Frågan om förändringar i Las

S skippar Las-utredningen – går vidare med parternas avtal

Nyheter

– Förhandlingarna har genomförts av LO, PTK och Svenskt näringsliv. Vi, hela LO och delar av PTK har sagt nej. För att en uppgörelse ska finnas måste de förhandlande parterna lämnat accept på densamma, det är inte gjort och därför finns heller ingen uppgörelse, säger Mikael Johansson.

Målarna har tillsammans med ytterligare 6 av LO:s 14 medlemsförbund (Byggnads, Seko, Transport, Fastighets, Pappers och Elektrikerna) gjort ett gemensamt uttalande där de är mycket kritiska till regeringens hantering av las-frågan.

– Vi sa senast förra veckan att om Svenskt näringslivs förslag blir underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund, säger Mikael Johansson.

1,4 miljoner arbetare har sagt nej till uppgörelsen mellan näringslivet och tjänstemännen.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

De sju förbundsordförandena menar att Svenskt näringslivs slutbud i många delar är sämre än regeringens utredning.

Moa Mörk och John Sandberg Halttu på ett bygge

Frågan om förändringar i Las

Målarna Moa och John i spetsen för las-upprop

Reportage

Det löser inte utmaningarna om allmän visstidsanställning, delade turer eller arbetslöshet. Den löser heller inte säsongsarbetslöshet, otryggheten eller sms-anställningar.

– Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar. Det klassiska begreppet ”sist in först ut” skulle få en helt ny innebörd när antalet undantag från turordningen skulle öka i en aldrig tidigare skådad omfattning, säger Mikael Johansson.

Vid presskonferensen sade arbetsmarknadsministern att hon värnar partsmodellen och att lagstiftningen ska fungera för hela arbetsmarknaden.

– 1,4 miljoner arbetare har sagt nej till uppgörelsen mellan näringslivet och tjänstemännen. Vi ser därför fram emot att med regeringen förhandla så att vi kan få en lagstiftning som även fungerar för arbetare, säger Mikael Johansson.