Peter Sjöstrand valdes till vice ordförande 2011 och är snart inne på sitt tionde år som förhandlingschef.

Lackbranschen

“Vi menar att man måste kunna leva på sin lön”

Avtal 2020

Nu har han klivit in i sin femte avtalsförhandling, som sker med tämligen oklara förutsättningar; Coronakrisen gör det mesta osäkert, och förhandlingarna om arbetsrätten har brutit samman.

Avtalsrörelsen skulle ha startat i våras, men sköts på framtiden på grund av pandemin. Nu går avtalet ut den 15 november.

Peter Sjöstrands topp tre-lista över de viktigaste kraven ser ut så här:

  • Lön
  • Pension
  • Resor

Frågan är helt enkel: Hur långt är det rimligt att resa utan att det ska räknas som arbetstid?

Peter Sjöstrand, chefsförhandlare Målarna

– Coronakrisen har ännu inte slagit särskilt hårt mot målarjobben. De avtal vi tecknade för korttidspermittering har använts i väldigt liten utsträckning, det har i stort sett rullat på. Om krisen fortsätter så kan det på sikt påverka jobben, men vi kan inte låta det ha någon inverkan på löneutrymme och andra avtalskrav, säger han och fortsätter:

Ett schackbräde med en ikon för Avtal 2020 monterad över

Avtalsrörelsen har startat om – här är utgångsläget

Avtal 2020

– Vi har yrkat på tre procent utifrån LO-samordningen och det ligger fast. Måleriföretagen har inte lagt nåt bud kring lönenivåer.

När det gäller pension är Peter Sjöstrand bestämd.

– Vi och medlemmarna tycker det är så viktigt med en bra pension att vi faktiskt är beredda att ta från löneutrymmet för att förbättra den, vi ser det som en investering för framtiden.

I avtalsförhandlingarna 2017 tog Målareförbundet strid för resor – och krävde med stöd av en EU-dom att restiden från hemmet till kund skulle betraktas som arbetstid.

I februari i år sa Arbetsdomstolen nej till målarnas krav.

Peter Sjöstrand och Linda-Li Käld vid bortre kortsidan av ett långt bord
Peter Sjöstrand, chefsförhandlare Målarna, och Linda-Li Käld, förhandlare för lackerarna.

 – Vi kommer att gå in på resorna i år igen. Det finns flera sätt att ta sig an det. Frågan är helt enkel: Hur långt är det rimligt att resa utan att det ska räknas som arbetstid?

Peter Sjöstrand satt med i förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Försöken att få till en överenskommelse kraschade och i nuläget finns det risk för lagstiftning enligt utredningens förslag. 

–  Vi fick inte till någon överenskommelse och nu sitter politikerna vid styråran. Det beskaste pillret för oss är undantagen i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det skulle slå väldigt hårt mot oss, eftersom de flesta av våra medlemmar är anställda i små företag. 

Peter Sjöstrand säger att det i nuläget är väldigt svårt att kunna ta hänsyn till eventuella förändringar i arbetsrätten under avtalsförhandlingarna.

Man får inte alltid helt och hållet som man vill, det vore väl konstigt i en förhandling, men vi har filosofin att ta ett steg i taget tills vi är framme.

Peter Sjöstrand, chefsförhandlare Målarna

– Man vet alldeles för lite om hur det utvecklas. Men jag kan inte i min vildaste fantasi se en socialdemokratisk regering som skulle driva igenom en lagstiftning som försämrar anställningstryggheten på det sättet.

Hur håller du själv fokus och humöret uppe under förhandlingar?

– När vi drar igång går jag in i en bubbla – och för mig är det ofantligt mycket energi där, man känner hur starkt stöd vi har av medlemmarna och det ger mig en tydlig målbild av vad som är viktigt.

Om det skulle bli ett misslyckande då?

– Det har jag faktiskt aldrig gjort. Man får inte alltid helt och hållet som man vill, det vore väl konstigt i en förhandling, men vi har filosofin att ta ett steg i taget tills vi är framme. Ibland är klivet för stort att ta direkt.

Måleriföretagens yrkanden i urval:

  • Månadslön ska kunna införas efter överenskommelse mellan medarbetare och måleriföretag.
  • Nu ska semesterlönen betalas ut innan ledigheten. Arbetsgivarna vill betala ut den i samband med semestern. Något som de anställda också vill enligt arbetsgivarna.
  • En målare som nyanställs har rätt till betald ledighet under fem dagar om anställningen varar längre än en månad. Måleriföretagen att det ska gälla endast de som återanställs enligt §25 i las.