Facken inom industrin skriver i sitt svar att avtalsvärdet är oacceptabelt lågt. De anger den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften som stöd för en löneökningstakt väsentligt högre än vad hemställan anger.

”Dessutom saknar hemställan nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, vab-tillägg på de avtalsområden där det krävs och en låglönesatsning för LO-förbunden”, skriver Facken inom industrin i ett pressmeddelande.

Det ligger absolut på smärtgränsen av vad svenska företag klarar av.

Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna å sin sida accepterar Opos hemställan.

– Vi konstaterar att lönebudet är på en mycket hög nivå och det ligger absolut på smärtgränsen av vad svenska företag klarar av. Men vi är beredda att acceptera budet då det innehåller en nedväxling av löneökningstakten från nuvarande nivå, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf i ett pressmeddelande.

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 oktober då nuvarande avtal löper ut.