Vid ensidigt arbete som kan orsaka belastningsbesvär i händer och armar är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning.

Det är dock ont om enkla, säkra och likvärdiga metoder att göra detta på. Den bristen vill nu en svensk forskare, Peter Palm, ändra på i ett nytt projekt.

En person som målar med en lång roller

Arbetsskador och olyckor

Ny sajt ska förebygga skador på jobbet

Nyheter

Peter Palm är filosofie doktor i medicinsk vetenskap på Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, och har tilldelas 2 972 000 kronor av AFA Försäkring för att genomföra projektet.

Tanken är att ta fram en checklista och en metod för att mäta belastning på armar, så att både skyddsombud och arbetsgivare lättare ska kunna bedöma risker vid handintensivt arbete.

– Idag är många arbetsgivare osäkra på om de behöver skicka anställda på kontroll eller inte. Framförallt när arbetet består av flera moment som var för sig inte innebär någon risk, men som tillsammans kan göra det, säger Peter Palm i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Jag hoppas att våra verktyg ska göra att arbetsgivare kan känna sig tryggare när de bedömer om handintensiva arbetsmoment kan innebära en risk för de anställda. Vi vill att man ska kunna identifiera och åtgärda risker på arbetsplatserna utan att behöva skicka anställda på medicinska kontroller.