Att vara skyddsombud är ofta ett otacksamt uppdrag.

Ett skyddsombud gör sig ofta obekväm, ställer krav på skyddsutrustning och ifrågasätter farliga arbetsmoment.

En jobbig jäkel helt enkelt.

Men om inte skyddsombuden säger ifrån när risker i arbetet uppkommer, vem gör det då?

I dag, på Skyddsombudens årliga dag, hyllar vi alla jobbiga jäklar!

Skyddsombudens dag utlystes 2012 och infaller varje år under onsdagen i vecka 43 – EU:s arbetsmiljövecka.

Här nedan följer ett litet urval från Målarnas facktidnings artiklar och reportage om skyddsombuden som strider för medarbetarnas säkerhet.