Avtalsförslaget analyseras nu på morgonen i LO:s avtalsråd, där Kommunals förhandlingschef ingår. Vid lunch träffas LO-styrelse för att ta ställning till förslaget, skriver Kommunalarbetaren.

Ett foto av Mikael Johansson monterat invid ett förstoringsglas som zoomar in på ordet LAS

Frågan om förändringar i Las

”Ska inte behöva förhandla under politisk utpressning”

Nyheter

Motsvarande processer sker i tjänstemännens förhandlingsorganisation PTK och hos arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv.

Det var från början sagt att parterna skulle kommentera LAS-förhandlingarna tidigast klockan 13 i dag. Men några kommentarer lär inte komma förrän senare i eftermiddag.

Något definitivt beslut om LAS-förhandlingarna kommer inte att fattas i dag. LO-styrelsen ska ge en rekommendation till representantskapet att säga ja eller nej.

Representantskapet träffas på tisdag kväll. Motsvarande processer sker hos PTK och Svenskt Näringsliv.

Det krävs 2/3-dels majoritet i LO-styrelsen för att den ska kunna rekommendera representantskapet att säga ja eller nej. Där har alla 14 förbund en röst var oberoende av storlek plus en röst vardera för de fyra i ledningen; ordförande, förste och andre vice ordförande samt avtalssekreterare.

LO-borgen i Stockholm, med ett förstoringsglas som domar in på ordet "Las" monterat över

Frågan om förändringar i Las

Las-för­hand­ling­ar­na åter­upp­tas – Målarna röstade nej

Nyheter

Det är totalt 18 röster. Då krävs alltså 12 röster för att kunna besluta om en rekommendation.

Sex förbund, däribland Målarna, har reserverat sig mot att återuppta LAS-förhandlingarna.

Så en rekommendation om att säga ja lär alltså kunna fattas med minsta möjliga marginal.

Kan styrelsen inte besluta om en rekommendation med 2/3-dels majoritet är det representantskapet som får ta ställning. Där har förbunden röster utifrån storlek, Kommunal har flest.

Om representantskapet vill godkänna ett LAS-avtal, med eller utan rekommendation från styrelsen, ska det ske med 60 procents majoritet av rösterna. Kommunal kommer på grund av sin storlek då att ha ett avgörande inflytande på vilket beslut det blir


Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.