Efter närmare 40 års anställning på Coop blev klubbordföranden Susanne Lilja avskedad.

Samarbetssvårigheter hävdade arbetsgivaren. Inte alls, det var på grund av det fackliga uppdraget som hon fick sparken, påstår förbundet.

– Det känns fruktansvärt. Det här den arbetsgivaren som jag har haft i princip hela mitt vuxna liv, säger en märkbart tagen Susanne Lilja till Arbetet.

Nu stämmer Handels arbetsgivaren, Coop Butiker & stormarknader AB, och arbetsgivarorganisationen KFO i Arbetsdomstolen för brott mot såväl las som mbl och förtroendemannalagen (fml). 

Coop har valt att svara skriftligt på Arbetets frågor och uppger att det handlar om ”en enskild medarbetares allvarliga avvikelser mot anställningsavtalet.”

Det här i kombination med ett försämrat anställningsskydd skulle kunna innebära att det inte finns fackligt förtroendevalda längre.

Petter Gustafsson, gruppchef Handels Stockholm

– Men jag anser att det handlar om mitt fackliga uppdrag. Det kan inte vara så att en butikschef blir rädd på grund av att jag säger att om du inte gör det här så kommer jag att lägga en 6:6a, eller om du inte tar de här förhandlingarna så kommer jag att lägga ett skadeståndskrav, säger Susanne Lilja.

En tecknad person med bygghjälm och ledsen min blir bortlyft i kragen av en hand i kostym

”Saklig grund” – då kan du bli uppsagd

Så funkar det

Vidare skriver arbetsgivaren att man ser mycket allvarligt på kränkande särbehandling: ”och i det här fallet har vi tagit emot ett antal vittnesmål från medarbetare som gjorde att Coop till slut fann sig nödgat att agera och skilja den aktuella medarbetaren från dennes tjänst.”

Är du ovanligt stridbar?

– Nej, det här låter jättekonstigt men jag skulle nog vilja säga att jag egentligen har varit lite för snäll. Jag har flera gånger varnat för att om du inte gör på det här sättet så kommer det bli så här. Det hade varit bättre för mig om jag inte hade gjort så och i stället bara gått ut och lagt en 6:6a eller ett yrkande på skadestånd, säger Susanne Lilja.

Att hon avskedats på grund av sitt fackliga uppdrag är en föreningsrättskränkning enligt mbl, menar förbundet.

Att avskedandet skett utan grund är ett brott mot las och att hon efter att ha varslats om avsked inte fick fortsätta sitt uppdrag som förtroendevald är ett brott mot fml, enligt stämningsansökan.

Antingen för att man inte vågar bli det eller att man förlorar sin anställning när man väl blir det.

Petter Gustafsson, gruppchef Handels Stockholm

– Det är ytterst allvarlig. Dels är föreningsfriheten grundlagsskyddad i Sverige. Dels har vi en särskild rätt enlig mbl att ha fackligt inflytande, säger Petter Gustafsson, gruppchef på Handels Stockholmsavdelning som suttit med i de centrala förhandlingarna om avskedet. 

Han anser att Coops beteende kan få allvarliga konsekvenser.

– Det här i kombination med ett försämrat anställningsskydd skulle kunna innebära att det inte finns fackligt förtroendevalda längre. Antingen för att man inte vågar bli det eller att man förlorar sin anställning när man väl blir det.

Men arbetsgivaren menar att Susanne Liljas förtroendeuppdrag inte alls har med saken att göra:

”Coop är ett värderingsstyrt företag och det skulle vara fullkomligt främmande för Coop att angripa en medarbetare på grund av dennes fackliga engagemang; alla sådana påståenden avvisas med bestämdhet.”


Den här artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.