(You can find an English translation of the article here)

För att vi ska förstå bakgrunden ger Ryan Kekeris, Assistant International Organizing Director på IUPAT, sin bild av de senaste fyra åren: 

Kongress 2019

Världens tre sista målarfack möts: ”Vi måste utkämpa samma strider”

Reportage

– President Donald Trumps politik har i nästan allt varit antifacklig. Hans skattepolitik gjorde det tyngre för arbetare medan han sänkte skatten för miljonärer och miljardärer. Han gjorde livet svårare för invandrare på alla plan. Och så vidare. 

Ryan Kekeris menar att det enda som var bra även för hans medlemmar var en relativt stark ekonomi innan pandemin – men att det snarare var trots Trump än tack vare Trump.  

– Vi såg hur bräcklig ekonomin var i samband med hanteringen av pandemin. Det var en blandning av okänslighet och ett direkt förnekande av vetenskap och folkhälsa. Det har sannolikt lett till tiotusentals amerikaners död och är en av de mest skamliga tragedierna under min livstid, säger Kekeris. 

Hans politik och retorik uppmuntrade USA:s ultrahöger och vi ser resultatet i form av växande högermilis och grupper som Proud Boys.

Ryan Kekeris, IUPAT

IUPAT gav officiellt Joe Biden sitt stöd. 

– När det stod klart att Joe Biden blev demokraternas kandidat och han dessutom specifikt sökte våra medlemmars stöd tog vi det som ett bra tecken och stöttade honom, givetvis främst beroende på den politik han lovade föra, berättar Ryan Kekeris. 

Att det bland medlemmarna fanns anhängare till både Trump och Biden gjorde givetvis situationen känslig. Valet diskuterades flitigt på arbetsplatserna. Ibland hetsigt. 

Polariseringen i USA anses nämligen ha växt. 

– Trump försökte aktivt splittra den amerikanska arbetarklassen kring ras och nationalitet och han representerade alla de värsta egenskaperna i amerikansk politik. Hans politik och retorik uppmuntrade USA:s ultrahöger och vi ser resultatet i form av växande högermilis och grupper som Proud Boys, säger Ryan Kekeris. 

Fakta: IUPAT

International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT) är målarnas fackförbund i USA och Kanada.

IUPAT har sitt huvudkontor i Hannover, Maryland, och representerar 140 000 aktiva och pensionerade målare och andra arbetare. 

Ett år innan valet testade IUPAT därför något nytt. 

– Vi startade ett Member Education and Mobilization-program för att utbilda våra medlemmar kring kärnfrågor som vi i stort sett alla är överens om. Vi arbetade sedan med de politiska kandidaterna för att se till att deras politik stämde överens med vår, snarare än tvärtom.  

Donald Trump i en talarstol, pekandes mot kameran

USA-fackens hot: Generalstrejk om Trump vägrar acceptera förlust

Nyheter

– När vi närmade oss valdagen arbetade IUPAT-personal över hela landet för att registrera och mobilisera våra medlemmar att engagera sig och rösta. Ett år är egentligen för kort tid men vi tror att vi genom detta skapat en plattform för framtida val. 

Det har inom fackföreningsrörelsen funnits diskussioner om en generalstrejk om inte Donald Trump accepterar valresultatet. 

Ryan Kakeris tror det är osannolikt. 

– Även om arbetarrörelsen har en avgörande roll för att försvara demokratiska institutioner tror jag att diskussionerna om en generalstrejk för att stoppa Trump inte var grundade i verkligheten. Det olyckliga är nämligen att just nu är den amerikanska arbetarrörelsen svag. Vi har utsatts för angrepp från vår egen regering i årtionden, förklarar han.  

Att numera bara 1 av 10 amerikanska arbetare tillhör en fackförening talar sitt tydliga språk. 

Vi hoppas att det kommer att visa sig vara ’den mest fackföreningsvänliga presidenten i USA:s historia’, som de hävdade i valrörelsen.

Ryan Kekeris, IUPAT

– Samtidigt säger majoriteten av amerikanska arbetare att de skulle gå med i ett fack just nu om de kunde. Det rimmar illa. Jag tror att det krävs mycket organisering och mycket kamp för att återfå vår styrka, säger han.  

Med Joe Biden som president och Kamala Harris som vice president ser framtiden ljusare ut för arbetarrörelsen i USA. 

– Vi hoppas att det kommer att visa sig vara ”den mest fackföreningsvänliga presidenten i USA:s historia”, som de hävdade i valrörelsen. Vi ser en möjlighet att trycka tillbaka majoriteten av Trumps antiarbetarpolitik samtidigt som vi utvidgar USA:s arbetsrätt genom att anta PRO-lagen*. Både Joe Biden och Kamala Harris har lovat att föreslå lagförslaget.  

– Om vi lyckas blir det den första federala lagstiftningen som är bra för fackföreningsrörelsen på nästan 100 år. I slutändan ser vi Biden och Harris som en möjlighet för arbetarrörelsen att organisera nya medlemmar, säger Ryan Kekeris. 

(*PRO-lagen: Protecting the Right to Organize – skydd för rätten att organisera sig)

Det här vill Joe Biden göra

  • Han utlovar en bättre strategi för att hantera coronapandemin. 
  • Han vill behålla och utveckla sjukförsäkringssystemet, Obamacare, som Trump vill slopa. 
  • Han vill höja skatterna för de rikaste och företag. Skatter som Trump kraftigt sänkt. 
  • Han vill sänka skatter för låginkomsttagare. 
  • Han vill höja den lagstadgade minimilönen från dagens 7,25 dollar till 15 dollar. 
  • Han föreslår satsningar som ska motverka rasdiskrimininering.  
  • Han vill att USA ska återgå till att vara mer engagerad globalt och införa kraftigare åtgärder för klimatet. 

Joe Biden kan få det tufft att få igenom förändringar. Alla lagförslag behöver nämligen stöd av kongressen, och där dominerar republikanerna. 

Källa: DN, SVT