Sebastian Lubinski, Michat Suchmiel och Artur Szajdzinski sedda uppifrån på arbetsplatsen

Sebastian Lubinski är arbetsledare för de polska rostskyddsmålarna. Här tillsammans med Michat Suchmiel och Artur Szajdzinski som har utbildning i säkerhet och lång erfarenhet av att arbeta på hög höjd.

(Texten tar vid efter videon)

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

I år har ommålningen av Öresundsbron dragit igång. Beställare är Öresundsbrokonsortiet.

I mitten av april började rostskyddsmålare från Danmark och Polen anställda av Muehlhan A/S, det omfattande arbetet.

När det är klart 2032, är det snart dags att börja måla igen. 

Stålfackverken som håller bron, utsätts dagligen för slitage av solsken, regn och saltmättade vindar från sundet. Färgen står sig i högst 15-20 år.

När bron byggdes blev stålbalkarna målade med epoxyfärg, men idag använder man en vattenbaserad färg istället. Det är en stor fördel både för miljön och arbetsmiljön.

Vi har haft ett fåtal tillbudsrapporteringar. Förutom incidenten med den brustna vajern, gällde en rapport brister i kommunikationen, men det har inte förekommit några fallolyckor eller arbetsskador under den första etappen.

Johan Nord, projektledare för måleriarbetet

Nu närmar sig den första målningssäsongen sitt slut. 

– Vi har Sveriges bästa utsikt från vårt lunchrum, säger en av de danska rostskyddsmålarna och pekar på en byssja, högt upp under brons norra sida, en bit från det svenska brofästet. 

Men det är nog en sanning med modifikation. Åtminstone en dag som denna.

Oktoberdimman ligger tät över Öresund. Sikten sträcker sig knappt till högbron. Danmark syns överhuvudtaget inte.

När luftfuktigheten överstiger 80 procent kan man inte sprutmåla med den vattenbaserade färgen. 

Finn Damkjaer, arbetsledare för målarna på Muehlhan A/S, tycker den första etappen av arbetet har gått över förväntan:

– Det har varit gynnsamt i år. Vi har bara behövt ställa in arbetet ett par dagar på grund av vädret, säger han.

Krzysztof Rosinski arbetar
Krzysztof Rosinski rengör munstycket till sprutan för att den målade ytan ska bli bra.

De 19 rostskyddsmålarna arbetar tio timmar om dagen, inklusive raster, från 07.00 till 17.00, sex dagar i veckan. Efter fyra veckors arbete är de lediga två veckor. 

På arbetsplatsen

Industriklättrare – Inget utrymme för misstag

Reportage

– Vi tvättar och målar 20 meter på 5-6 dagar. Sedan flyttas plattformen fram till nästa sektion. Allt som allt har vi målat 700 meter i år, berättar Finn Damkjaer.

Peter Faber är rostskyddsmålare. Men han är inte med i det danska Målareförbundet utan i 3F, Danmarks största fackförbund. 

– I Danmark tillhör byggnadsmålare Målareförbundet, medan lackerare och rostskyddsmålare är med i 3F, säger Peter.

Muehlhan A/S har tecknat avtal med 3F så rostskyddsmålarnas löner är avtalsenliga.

Vad timpengen är vill företaget inte uppge, men för de polska rostskyddsmålarna är lönen dubbelt så hög jämfört med liknande arbete i Polen.

Muehlhan betalar resorna till och från arbetet för dem, plus boende och personlig skyddsutrustning. De står även för matkostnader under arbetstiden.

Öresundsbron nedifrån

Den blå byssjan där rostskyddsmålarna äter sin lunch är placerad i ett av stålfackverken på bron.

Gruppbild på arbetsgruppen uppe på bron, ur grodperspektiv

Första etappen är avklarad och 700 meter av bron är färdigmålad. Arbetet har gått snabbare än planerat och rostskyddsmålarna är nöjda.

Stålfackverken tvättas och sprutmålas, men vissa svåråtkomliga ytor måste strykas med pensel.

– Om ytan är skadad, rengör vi den och stryker på primer med en tjocklek av 200 my, sedan målar vi två skikt med täckfärg på vardera 75 my, förklarar Peter Faber. 

I början arbetade målarna från en plattform på Pepparholmen, men under hösten har man monterat upp ytterligare två plattformar. En på norra sidan av Pepparholmen och den andra vid det svenska brofästet på södra sidan där vi befinner oss nu. 

Öresundsbrokonsortiet har tagit fram konceptet för plattformen. Den är konstruerad av Afry och väger 44 ton. Kisab, Kristianstads Industriservice AB har stått för tillverkningen.

Plattformen hänger i en räls som är monterad längs brons överdel. Den är indelad i olika plan, men trapporna som förbinder planen är branta.

Som beställare är det Öresundsbrokonsortiet som har samordningsansvar för säkerhet och arbetsmiljö. Av den anledningen ställer vi en fråga till Johan Nord, projektledare för måleriarbetet:

Michat Suchmiel i skyddsutrustning på arbetsplatsen

Michat Suchmiel har satt på sig skyddsutrustningen och är redo att börja måla. De polska rostskyddsmålarna arbetar fyra veckor i sträck.

Gruppbild på arbetsplatsen

Sebastian Lubinski, närmast i bild är arbetsledare för de polska rostskyddsmålarna. Här tillsammans med Michat Suchmiel och Artur Szajdzinski som har utbildning i säkerhet och lång erfarenhet av att arbeta på hög höjd.

 Är det inte en fallrisk när man ska gå i trapporna och ha utrustning med sig?

– När plattformen flyttas, måste alla gångplan och trappstegar fällas ihop. Trapporna får inte ta för stor plats. Men lutningen är godkänd och all utrustning hissas ner mellan planen, så målarna behöver inte ha några verktyg med sig i när de ska gå i trapporna. Händerna ska hållas i trappräcket, förklarar han.

En person spacklar väggen i en trappa.

På arbetsplatsen

Kuststad: Bygget på havsbottnen

Nyheter

Plattformen är förankrad med vajrar i brons nederdel. När man lossar fästena hänger plattformen ut en bit och den kan då dras framåt med en kranbil uppe från bron.

Under förflyttningen får ingen vistas på plattformen. Men vid ett tillfälle brast en vajer när den flyttades. 

– Vi har haft ett fåtal tillbudsrapporteringar. Förutom incidenten med den brustna vajern, gällde en rapport brister i kommunikationen, men det har inte förekommit några fallolyckor eller arbetsskador under den första etappen, säger Johan Nord.

För att få arbeta som rostskyddsmålare på Öresundsbron måste man ha genomgått olika utbildningar i säkerhet, sammanlagt 54 timmar.

Dessutom måste målarna ha erfarenhet av att jobba från hög höjd. I dagsläget arbetar de på 10-15 meter. Men om cirka åtta år, när de ska börja måla högbron, kommer de att jobba 70 meter över havsytan.

Då kommer det att behövas andra plattformar som är avpassade till brons konstruktion. 

Michat Suchmiel och Artur Szajdzin i skyddskläder

Michat Suchmiel och Artur Szajdzin har satt på sig skyddsutrustningen och är redo att börja måla. De polska rostskyddsmålarna arbetar fyra veckor i sträck.

Peter Faber och Sebastian Lubinski,

Rostskyddsmålaren Peter Faber här tillsammans med Sebastian Lubinski, arbetsledare för de polska rostskyddsmålarna och Artur Szajdzinski, längst bak i bild.

En riskfaktor är närheten till förbipasserande tåg en gång var tjugonde minut bara några meter från målarna. Plattformen är byggd som en säkerhetsbarriär för att skydda för tåget, men ljudnivån och lufttrycket när tåget sveper förbi är kraftiga.

Någon sänkning av hastigheten av hänsyn till pågående arbete verkar det inte vara tal om.

När väderleken är otjänlig och vindstyrkan överstiger 25 sekundmeter, är all trafik avstängd på bron. Då ställs arbetet in. Vid ännu värre oväder, måste skydden mot järnvägen på plattformen tas bort, för att inte blåsa sönder.

Vid demontering av skyddsanordningar måste kontaktledningarna göras spänningslösa, förklarar Johan Nord.

Anläggningsdirektör för Öresundsbrokonsortiet, Bengt Hergart, är nöjd:

– När vi började i april var det lite ”trial and error”, men det har gått bättre än väntat. Samarbetet är bra. Den vattenbaserade färgen har gett fint resultat och tidsmässigt ligger vi väl framme, konstaterar han.

Nu tar renoveringen paus från slutet av oktober för att fortsätta i april nästa år.

(Fler bilder från arbetsplatsen hittar du längre ned i artikeln)

Fakta

  • Öresundsbron är 7 845 meter.
  • Stålfackverken har en sammanlagd yta på 300 000 kvm.
  • Kostnad för renoveringen beräknas till 420 miljoner SEK.
  • Det kommer att behövas cirka 200 000 liter färg.

Personerna i reportaget:

Jens Mörk

Det blev Muehlhan A/S som vann upphandlingen av måleriarbetet på Öresundsbron. – Vi kunde erbjuda en vattenbaserad och miljövänlig säger Jens Mörk, direktör för Muehlhan A/S:

Finn Damkjär pratar i telefon

Arbetsledaren Finn Damkjär håller kontakten med rostskyddsmålarna. Kommunikationen är viktig för säkerheten.

Peter Faber

– I Danmark är byggnadsmålarna med i Målareförbundet men vi rostskyddsmålare tillhör den fackliga organisationen 3 F, säger Peter Faber.

Jens Mörk

Det blev Muehlhan A/S som vann upphandlingen av måleriarbetet på Öresundsbron. – Vi kunde erbjuda en vattenbaserad och miljövänlig säger Jens Mörk, direktör för Muehlhan A/S:

Bengt Hergart

– Vädret har varit gynnsamt under den första etappen så vi har kunnat arbeta nästan helt utan störningar, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör, Öresundskonsortiet.

Artur Szajdzinski

– Den här typen av arbete ger dubbelt så bra betalt än om jag skulle jobba hemma i polen, säger rostskyddsmålaren Artur Szajdzinski.

Michat Suchmiel drar åt munstycket på sprutan

Michat Suchmiel drar åt munstycket på sprutan så att det sitter fast ordentligt.

Arbetslaget nedanför bron

– Att rengöra och måla 20 meter av stålfackverken och sedan flytta plattformen tar cirka fem dagar, säger Jens Mörk, direktör för Muehlhan A/S:

Personer synliga bakom ett galler

Arbetet utförs av 19 rostskyddsmålare som jobbar på tre olika plattformar på bron.

Benen på en person med fläkt och friluftsmask hängande i bältet

Den personliga skyddsutrustningen är viktig. Rostskyddsmålarna har fläktstyrda friskluftsmasker när de jobbar.

Personer på väg uppför en brant trappa

Trappstegarna är branta. Det är en säkerhetsrisk men lutningen är godkänd enligt Johan Nord, projektledare för rostskyddsmålarna.

En färgspruta på ett golv

Regelbunden rengöring av munstycket till sprutan är viktigt för att den målade ytan ska bli bra.

Bild nedifrån, på en person som står uppe på bron

Plattformen vid södra brofästet i Sverige är 30 meter lång och väger 44 ton. Den hänger på en räls och flyttas succesivt framåt allteftersom arbetet blir klart.

Test mot ett svart underlag

Där stålfackverken blivit skadade och nedslitna stryker man på en röd primer. Siffrorna är ett salttest som gjorts på platsen.

Text: Torbjörn Svensson
Foto: Siv Öberg
Film: Edvin ÖS