– Vi har kommit till ett läge i förhandlingarna där vi måste vidta åtgärder för att komma vidare. Vi har valt att ta den första säkringen. Nästa är varsel, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.

Uppsägningstiden för avtalet är sju dagar. Ett varsel om strejk hade kunnat lagts samtidigt men Målarna har valt att avvakta.

– Det mest anmärkningsvärda är att vi har inte fått något slutbud från Måleriföretagen. Vi har bara ett nej på våra yrkanden, säger Mikael Johansson och fortsätter:

Vi har inte fått något slutbud från Måleriföretagen. Vi har bara ett nej på våra yrkanden

Mikael Johansson, Målarna

– Bollen ligger hos Måleriföretagen att presentera hur de tycker ett avtal ska se ut.

Om ett varsel läggs kommer Medlingsinstitutet in med medlare men än finns möjligheten att fack eller arbetsgivare kallar till nya förhandlingar i ett försök att komma fram till ett avtal.

Peter Sjöstrand i en korridor, med en ikon för Avtal2020 monterat över

Målarnas viktigaste krav: ”Beredda att ta från löneutrymmet”

Avtal 2020

– Det hade varit en styrka om vi kunnat teckna avtal utan medling, säger Mikael Johansson.

Måleriföretagen skriver på sin hemsida att deras förhoppning är att parterna genom fortsatta förhandlingar ska komma överens om ett nytt avtal utan konflikt.

Enligt Mikael Johansson finns några krav från Måleriföretagen som facket har svårt att smälta som ingrepp i betald ledighet (de 40 timmars ledigt som nyanställda har rätt till) och införa månadslön.

– Vi kan ändå tänka oss att diskutera för att hitta lösningar. Antingen får man byta grejer eller så kostar det.

Målarna vill utöver löneökningar hitta lösningar kring:

  • Reseregler gällande tid och/eller pengar för målarnas resor till och från arbetsplatsen.
  • Ytterligare stärka anställningsskyddet för gravida
  • Lärlingar som blir uppsagda i sin sista period ska erbjudas att göra gesällprovet så de lättare kan hitta nytt jobb som utlärd målare.
  • Gemensamt arbete mot sexuella trakasserier
  • Att arbetsgivaren ska ersätta glasögon som blir förstörda i arbetet
  • Lunch- och omklädningsrum ska säkras med checklistor vid uppstartsmöten

– Måleribranschen har nära nog tuffat på som vanligt under pandemin, arbetsgivarna kanske kan tänka att det inte är vi som ska ha en strid på kniven, säger Mikael Johansson.

Fackets makt ligger i att kunna gå ut i konflikt och ju fler medlemmar desto större möjlighet att organisationen att trycka på för bra avtal.

Även om Målarna haft vikande medlemssiffror har de en hög organisationsgrad jämfört med många andra fack.

Jag har fått signaler om att vi skriver in en hel del nya medlemmar

Mikael Johansson, Målarna

Samtidigt som avtalsrörelsen pågår arbetar medlemmar, förtroendevalda och anställda runt om i landet för att stärka förbundet ytterligare.

– Jag har fått signaler om att vi skriver in en hel del nya medlemmar, säger Mikael Johansson.

Att facket har en stark konfliktkassa att betala medlemmar som inte går till jobbet under strejken är också av stor vikt.

– Vi är inte oroliga för ekonomin vid en konflikt. Hela vår organisation är grundad för att kunna gå ut i strejk för bättre avtal, så de pengar vi behöver finns.