Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya strängare restriktioner, bland annat i Stockholm, kommer Målarettans planerade Repmöte den 19 november flyttas fram.

Nytt datum: Onsdag den 2 december och mötet kommer ske digitalt. Önskar du som medlem delta, finns möjlighet, att via länk följa vårt möte.

För mer info kontakta Målarettan: 08-449 20 60 avd1@malarna.nu

Jamal Elmourabit, ordförande Målarettan