Förbundet skriver i ett pressmeddelande att de över längre tid har försökt att hitta en lösning med Ringhals men att bolaget har vägrat att delta till en sådan.

Ringhals kärnkraftverk ägs av statliga Vattenfall och har mer än tusen anställda, tre reaktorer och en omsättning på 6,9 miljarder kronor om året.

Ringhals är ett skyddsobjekt. Alltså en plats av sådant skyddsvärt intresse att det ska vaktas av skyddsvakter, många av dem beväpnande.

– Min uppfattning är att det är minst sagt uppseendeväckande. Ringhals är ett statligt ägt bolag och stänger av en facklig förtroendeman och huvudskyddsombud, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i pressmeddelandet. 

Skyddsvakterna på Ringhals är anställda av Avarn men arbetsleds av bevakningsledare som är anställda direkt av kärnkraftverket.

Enligt Transport har flera konflikter blossat upp vid situationer av oklarhet om det är Avarn eller Ringhals som bär ansvaret. Det har ofta haft med arbetsmiljön att göra.

Transport yrkar att tingsrätten förpliktigar Ringhals att betala skadestånd till förbundets medlem på 100 000 kronor.