Under förra året betalade AFA Försäkring ut drygt 42 miljoner kronor för anställda och tidigare anställda under Målareförbundets avtal.

Men många missar möjligheten att få ut pengar.

EN hand som håller i sedlar och mynt

Missa inga pengar: De bästa för­säk­rings­tipsen för målare

Så funkar det

För den som blivit sjuk kan ersättningen från AFA Försäkring innebära ett välbehövligt tillskott i en annars ansträngd ekonomi.

För den som har dagsersättning från Försäkringskassan ger försäkringen från AFA dryga tolv procent extra. För den som får det som tidigare benämndes förtidspension, dagens sjukersättning, kan det bli än mer. 

När det gäller denna typ av ersättning finns misstanken att det kan finnas ett stort mörkertal, det handlar ofta om svårt sjuka personer. Personer som i många fall missar att ansöka om pengarna, eftersom de inte vet om att de har rätt till den extra ersättningen. 

Det bör även poängteras att det inte finns någon automatik i ersättningarna från AFA, utan den enskilde måste själv ansöka om ersättning. 

Villkoren för försäkringarna går att ta del av på AFA Försäkrings hemsida.

Vid eventuella problem uppmanas medlemmar kontakta lokal försäkringsinformatör eller ombudsman.  

De här försäkringarna har du som arbetar på ett företag med kollektivavtal:

  • AGB: Försäkring för om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod. 
  • AGS: AGS är en försäkring som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. Dagersättningen ligger på drygt 12 procent av utbetald sjukpenning. 
  • FPT: Om du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du vara berättigad till FPT, föräldrapenningtillägg.
  • Försäkringen ger dig ca 10 procent extra utöver det du får från Försäkringskassan. Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och gäller för dagar du tagit ut föräldrapenning efter det datumet. 
  • TFA: Försäkring vid arbetsskada, inklusive arbetssjukdom. Försäkringen kan ge ersättning vid inkomstförlust, extra kostnader som läkarbesök och fysiskt och psykiskt lidande.
  • TGL: Försäkring vid dödsfall så länge den försäkrade är anställd. Ersättningen betalas till barn eller make, maka, sambo eller registrerad partner. Har den avlidne inga av ovanstående, så ersätter TGL endast begravningshjälp på motsvarande 0,5 prisbasbelopp. 
  • PBF: Premiebefrielseförsäkring. När du arbetar betalar arbetsgivaren in pensionspremien till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning.

    Under den perioden kan du istället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.