Målarnas krav:

– 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön

– Anställningsskydd för kvinnor som är lediga med graviditetspenning eller sjukskrivna vid graviditetsbesvär.

– Höjd ersättning för övertidsarbete och besked från arbetsgivaren om övertid tidigare 

– Höjt skifttillägg och förhandling en månad i förväg vid schemaändring

– Utökad kompensationsledighet och att arbetstagaren bestämmer när den vill ta ut ledigheten.

– Förbättrad avtalspension: Extra pensionsinsättning med 0,5 procent av lönesumman för alla åldrar, arbetstagare som har graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning omfattas av premiebefrielseförsäkring, redovisning på lönespecifikationen, avtalspension SAF-LO ska betalas in oavsett ålder.

– Ett förtydligande om vad hälsokontrollen innehåller genom att lägga blanketten ”Anpassad hälsoundersökning – Lackerare” som bilaga i kollektivavtalet

– Arbetsmiljöutbildning för de anställda var tredje år, utöver härdplastutbildningen

– Reglering om förebyggande arbete för att motverka diskriminering
Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering genom reglering i avtalet

– Tydligare och ändrade definitioner i reglering av yrkesgrupper

– Att i de fall förbundet sänder en begäran om lokal tvisteförhandling med rekommenderat brev så anses arbetsgivaren ha tagit emot denna senast tio dagar efter det att försändelsen har lämnats in för postbefordran.

Bild: Alexander Ryabintsev/Shutterstock

Arbetsgivarnas krav:

En stiliserad ikon av en väska

– Lönehöjningarna fördelas genom potter istället för generella påslag

– Förläggning av ordinarie arbetstid mellan 05:00 och 22:00 (idag 06:30-16:30) 

– Nattarbete efter överenskommelse mellan lokala parter

– Att arbetsgivaren för större makt över när kompensationsledighet får tas ut och att de lokala parterna ska kunna komma överens om att lösa ut kompledigheten för alla anställa på företaget

– Anställning för viss tid, säsong eller visst arbete. Något som arbetsgivaren och arbetaren ska kunna komma överens om.

Bild: Colorbox/Edit