Bolaget, Cytvia Sweden AB har, enligt IF Metalls stämningsansökan till Arbetsdomstolen, gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning i strid med 8 § MBL och brott mot förtroendemannalagen.

– Bolaget har vägrat en medlem att ha en facklig representant med sig på ett möte som arbetsgivaren kallat till. De har också hotat med att det skulle anses som arbetsvägran medlemmen uteblev från mötet. Det är enligt IF Metall ett solklart fall av föreningsrättskränkning, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Varje gång ett företag hindrar eller försvårar möjligheten för oss att företräda medlemmarna ser vi det som ett angrepp mot förbundets verksamhet. Vi kommer alltid agera fullt ut för att för att förhindra den typen av antifackliga beteenden.

IF Metall kräver att arbetsgivaren ska betala skadestånd på 75 000 kronor till medlemmen.

Förbundet yrkar även på skadestånd på 75 000 till den facklige förtroendeman som inte fick närvara på mötet samt ett belopp på 100 000 kronor till förbundet.

Darko Davidovic
IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic