Katalys hållning är att vinstmotiv inte hör hemma i omsorgen om människor och barns rätt till en bra utbildning. Och de tror att många håller med.

– Idén är att ta reda på vad svenska folket tycker och använda det i vår opinionsbildning. skriver Daniel Suhonen.

Tack vare att drygt 400 personer har bidragit till insamlingen fick Katalys på en vecka in de 40 000 kronor som behövs för opinionsundersökningen. Efter helgerna ska de sätta igång arbetet.

I april lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen. Utredaren Björn Åstrand har haft uppdraget att lämna förslag som ska motverka skolsegregation och främja en likvärdig skola över hela landet.

Utredningen föreslår bland annat att kösystemet ska tas bort. Hur länge man stått i kö ska inte avgöra om eleven får plats på skolan.

Dessa företag, med miljarder i omsättning, kommer att göra allt för att skydda sina vinster och ekonomiska intressen.

Daniel Suhonen, Katalys

Istället ska det utgå från syskonförtur, geografiskt baserat urval, kvoter för att främja en allsidig social sammansättning av elever eller förtur till en skolenhet med högre årskurser (skolspår eller verksamhetsmässigt samband).

Kommunerna har ett större ansvar än enskilda huvudmän, något utredningen funnit över tid genererar betydande merkostnader. Det bör påverka den så kallade skolpengen.

Covid-19

Josefine Krantz: ”Karikatyr över den svenska debatten”

Krönika

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, välkomnar utredningens samlade förslag. Hon säger till Skolvärlden:

– Vi ser väldigt positivt på förslagen. De skapar en möjlighet för en mer långsiktigt hållbar skola för alla elever i hela landet.

Lika positiva till utredningen är inte friskolebranschen och de har ett ständigt pågående lobbyarbete för att påverka besluten så de gynnas.

En snabb googling visar att det framförallt är företrädare för friskolorna och deras intressen som syns i media.

– Dessa företag, med miljarder i omsättning, kommer att göra allt för att skydda sina vinster och ekonomiska intressen, skriver Daniel Suhonen, Katalys.

Genom en opinionsundersökning vill Katalys visa vad svenska folket tycker, och Daniel Suhonen är övertygad om att det stärker argumentationen mot vinstjagande företag i välfärden.

Tankesmedjan Katalys

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning.

Deras verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Katalys startades på initiativ av 6F (fackförbund i samverkan) som utgörs av Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.