Sandå Kalmar har två lärlingar de vill undanta från strejken då de håller på med sitt gesällprov.

– Det har vi beviljat och det är en hållning vi kommer att ha, säger Anders Andersson, ombudsman på Målarnas förbundskontor.

– En del av vårt yrkande i avtalsrörelsen är just att vi vill ha en utbildningsgaranti så det ska inte vi stå i vägen för.

Det har inte kommit så stora mängder dispensansökningar inför hotande strejk.

Arbetsgivare har möjlighet att ansöka om dispens från konfliktåtgärd för specifik funktion eller person på arbetsplatsen, till exempel om de:

  • Har arbetsuppgifter som är viktiga för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet
  • Är livsnödvändiga
  • Behövs för att inte orsaka omfattande materiella skador

I det här fallet handlar det om två lärlingar som ska ges möjlighet att fullfölja sin utbildning till utlärda målare.