Sven Höckert berättar att Folksam deltog under Elektrikernas träff för regionala skyddsombud i våras.

Lastutrymmet på en hantverkarbil, med verktyg och utrustning.

Lista: Vilka är de säkraste hant­verkar­bilarna?

Lista

– Då tog de till sig de risker vi påpekade. Vi har fått möjlighet att påverka hur testerna skulle utföras.

Det har saknats konsumenttester med lastade bilar, vilket lett till att kunskapen kring hur lasten påverkar säkerhetsnivån är mycket begränsad.

Samtidigt består ungefär tio procent av Sveriges fordonsflotta av hantverkarbilar.

I Folksams nya test ingick två hantverkarbilar som vardera lastades med 270 kilo last. I det ena testet förankrades lasten, medan i det andra testet var lasten lös.

Folksams tester visar att även om lasten har förankrats korrekt så finns det stora risker med hyllsystemet som ofta finns i hantverkarbilar.

(Texten fortsätter nedanför videon)

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

I ett av testerna, där hyllsystemet lastades tungt, så lossnade hela hyllsystemet och pressade både mellanvägg och förarstol framåt. Den skiljevägg som finns mot förarutrymmet höll inte för belastning från last i lastutrymmet.

Låg säkerhet i hantverkarbilar – tänk på det här

Nyheter

Vad bör förarna tänka på?

– Att löst material flyger. Man måste förankra lasten. Men även där man lastförankrar så lossnade ju inredningen i Folksams test, vilket innebär att det är jätteviktigt att det finns en dokumentation som visar hur du ska lasta i den specifika inredningen för den ska klara belastningen vid en krock, säger Sven Höckert och fortsätter:

– Medlemmarna bör ha en dialog med arbetsgivarna kring hur de kan framföra fordonen så säkert som möjligt. Behövs det installeras ett extra lastförskjutningsskydd? Säkra lasten? Kanske minska lasten i bilen? Och när man köper nya bilar: ställ frågan ”vad klarar den här mellanväggen för last vid en kollision”?

Vad händer nu?

– Jag hoppas att fack och arbetsgivare centralt arbetar tillsammans för att se vad man mer kan göra i branschen i den här frågan. Det är redan fordonstillverkare som har hört av sig till oss för en dialog.

Folksams råd till hantverkare:

  • Ta reda på hur mycket bilen får lasta.
  • Ta reda på hur mycket ett eventuellt hyllsystem kan lastas i berörd bil.
  • Lägg inte för tung last i hyllsystemet, placera tung last långt ner och så långt fram som möjligt.
  • Sätt dig in i de lastsäkringsmetoder som finns, vilka i huvudsak handlar om att inte ha lös last. Kan man inte förankra lasten bör man lägga lasten så långt fram i bilen som möjligt, bäst är mot mellanväggen.
  • Låt en auktoriserad verkstad sätta fast hyllsystemet enligt tillverkarens anvisningar.