Praktikanten drabbades av blodsockerfall när han arbetade vid klyvsågen.

Hela tummen kapades av och pekfingret skadades. 

Åklagaren konstaterar att om skyddet för klingan varit på plats hade olyckan inte inträffat.

Företaget hade inte heller gjort riskbedömning eller informerat praktikanten om riskerna.

Då företaget inte ”gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottslighet” döms företaget att betala 300 000 kronor i företagsbot.