Stipendiet delas ut till medlemmar och förtroendevalda i LO:s medlemsförbund som vill genomföra ett konkret projekt eller aktivitet i syfte att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Jämställdhet, sexism och trakasserier

Jan-Olof Gustavsson: ”Målareförbundet är ett feministiskt förbund”

Ledare

Stipendier kan sökas för projekt och aktiviteter som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen.

Projektet ska syfta till att skapa ökad medvetenhet och varaktig förändring, och utveckla det fackligt feministiska arbetet inom fackföreningsrörelsen.

Projektet ska bidra till att facklig organisering och verksamhet utgår från och syftar till allas lika värde och rätt.

Sökande är själv fri att utforma typ av aktivitet man söker medel för.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • Nätverksträffar
  • Studieresor
  • Mobiliseringsträffar
  • Undersökning/kartläggningar
  • Medel för person/grupp
  • Sprida erfarenhet/kunskap inom facklig feminism.

Den aktivitet ansökan gäller ska vara tidsbegränsadmed ett start- och ett slutdatum.

Stipendiet delas ut av LO:s ordförande under firandet av första maj varje år.

Ansökan skickas till stipendium@lo.se

Läs mer på: www.lo.se

Sista ansökningsdag är 31 januari 2021