Det var Södertäljepolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket som besökte bostadsbygget på Erikshällsgatan samt ett par husbyggen i Glasberga.

Rot & Rut

Osund konkurrens: Det grå är det nya svarta för Skatteverket

Nyheter

– Den här gången var det inga avvikelser på de tre byggarbetsplatser vi besökte, säger polisen Jonas Packalén till Länstidningen Södertälje.

– Fokus var att förebygga, vi vill att den här branschen ska veta att det görs myndighetsgemensamma tillsyner.

I början av december fick ett företag i Glasberga 400 000 kronor i sanktionsavgift då myndigheterna upptäckte en anställd som jobbade från en plattform utan skyddsräcke.

Då påträffades också nio personer från Ukraina som saknade arbetstillstånd, de avvisades från landet.

Åtta myndigheter samarbetar mot kriminalitet i arbetslivet

I december 2017 fick Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket ett uppdrag att utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll.

Syftet var att motverka arbetslivskriminalitet. Uppdraget sträckte sig från 2018 till 2020. Nu har regeringen gett myndigheterna ett fortsatt uppdrag att jobba med frågan.

Källa: Regeringen