Sven Höckert, ombudsman på Elektrikerförbundet region Nord berättar om kraven som facken ställer:
– Bättre testmöjligheter, säkrare omklädningsrum, säkrare lunchrum, att man säkerställer att det inte blir folksamlingar där smitta kan uppstå.

Vid lunchtid på torsdagen gick Northvolt ut med ett pressmeddelande med ändrade restriktioner i området. Något som kommer att innebära att många elektriker och målare plockas bort från bygget.

Av de dryga 1100 personer som arbetar där i dag kommer ungefär hälften av dem att få gå hem. Endast tre kategorier arbetande kommer att få fortsätta sitt arbete på batterifabriken.

  • Personer med avslutad covid-19-infektion under de senaste 6 månaderna.
  • Personer som är temporärt boende i Skellefteå, då den gemensamma bedömningen är att smittspridning inte skulle minska av att dessa friställdes.
  • Personer som upprätthåller kritiska funktioner för att inte riskera övriga anställdas säkerhet och hälsa.

Övriga arbetande på Northvolt 1 som permanent bor i Skellefteå eller veckopendlar till området kommer att stanna hemma från arbetet. Inga nya arbetslag som inte arbetar med kritiska funktioner kommer heller att tas in på arbetsplatsen.

En lång byggnad som det står Northvolt på
Arbetare som permanent bor i Skellefteå eller veckopendlar ska stanna hemma från arbetet på Northvolt1 kommande två veckor.

Åtgärderna sträcker sig fram till den 25 februari, alternativt ett tidigare datum om smittspridningen avtagit så pass kraftfullt att en ny bedömning kan göras.

– De här åtgärderna tar bort ungefär hälften av alla krav vi ställt, säger Sven Höckert.

– Jag ska prata med Sven Höckert imorgon för att se om vi behöver gå vidare med ett skyddsstopp, säger Kim Berglund, Målarna.

Kim Berglund
Kim Berglund Målarnas ombudsman ska tillsammans med Elektrikerna ta ställning till om facken behöver lägga ett skyddsstopp.

Två företag utför måleriarbete på Northvolt 1 och på ett av företagen har fem målare smittats med covid-19.

På torsdagen anordnade Skellefteå kommun en livesänd information om situationen. Jesper Wigardt, kommunikationschef på Northvolt, berättade att de på siten jobbar med att minska smittspridningen genom socialdistansering, hygien och sanitetsfrågor, testning och begränsning av externt besök.

– Efter jul testade vi alla som kom tillbaks men senare har något mer dramatiskt skett. Efter rekommendationer från regionen har vi utökat vår testverksamhet.

Idag, torsdag, gjordes 200 tester varav 6 % var positiva. Sedan årsskiftet har 4 000 tester tagits varav 5 % var positiva.

Det finns uppgifter att anställda hos underleverantörer inte har rätt till sjukförsäkring. Vid informationen ställdes frågan på vilket sätt Northvolt säkerställer att deras underleverantörer följer kollektivavtal.

– Uppgifterna förvånade oss. Vårt krav är att underleverantörerna ska följa kollektivavtal och svensk lag. Vi kommer att undersöka detta vidare.

Northvolt fick också frågan vilket ansvar de som beställare känner för att underleverantörer och deras underleverantörer följer restriktionerna?

– Det är vårt ansvar och därför vi jobbar hårt med kommunikation och information.

De som är anställda av Northvolt och inte får gå till jobbet på grund av de nya reglerna kommer fortsatt få lön och Jesper Wigardt förutsätter att de gäller även för anställda hos underentreprenörer.