Sedan 2017 har Arbetsmiljöverket arbetat med att se över föreskrifterna. Det finns i dag runt 2 300 arbetsmiljöregler sorterade i 70 olika föreskriftshäften.

Enligt förslaget ska de minskas till 14 men skyddsnivån ska inte försämras. Reglerna ska bli lättare att hitta och lättare att förstå. Samtidigt ska verket satsa mer på att reglerna även finns tillgängliga digitalt.

– Måleri och lackeringsbranschen består av många små- och medelstora företag och förslaget till förändring kommer oavkortat till att det för arbetsgivare och arbetstagare kommer bli mycket svårare att söka reda på vilka arbetsmiljökrav som ska uppfyllas, säger Niklas Holmqvist.

Under 2020 har ett förslag varit ute på remiss. LO som är en av remissinstanserna har bland annat lämnat synpunkter på att Arbetsmiljöverket inte lyssnat på arbetsmarknadens parter i tillräckligt stor utsträckning, att skyddsnivån sänks och att maktbalansen förskjuts till arbetsgivarens fördel.

Tyvärr kan vi konstatera att Arbetsmiljöverket aktivt i sitt arbete endast tittat på att förenkla för arbetsgivarna.

Niklas Holmqvist, Målarnas arbetsmiljöansvarige

Niklas Holmqvist är inne på samma sak:

– Tyvärr kan vi konstatera att Arbetsmiljöverket aktivt i sitt arbete endast tittat på att förenkla för arbetsgivarna genom bland annat att den föreslagna regelstrukturen osynliggör skyddsombudens roll, arbetstagarnas rätt till inflytande och regelverkets samverkanskrav enligt AML 6 kap. Maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkas därmed negativt, säger Niklas Holmqvist.

I en artikel i tidningen Arbetet kommenterar Arbetsmiljöverkets enhetschef Christina Jonsson kritiken från LO med att myndigheten har haft flera samråd med parterna och också hållit flera så kallade intressentmöten.

Hon poängterar att skyddsnivån inte ska ändras. 

– Men vi har också sagt att det är väldigt viktigt för oss att få synpunkter på om remissinstanserna bedömer att skyddsnivån har ändrats på ett eller annat sätt eftersom vi till exempel har ändrat språket, säger Christina Jonsson.

Skyddsombudens roll och ställning finns beskrivet i arbetsmiljölagen och den har inte ändrats. Så enligt Arbetsmiljöverket är det ingen juridisk skillnad i och med det här förslaget på ny regelstruktur.

I Norge har en liknande förändring redan genomförts och där är varken fack eller arbetsgivare nöjda. Kritiken handlar om att det blivit krångligare att hitta bland reglerna.

Förslaget från svenska Arbetsmiljöverket har varit ute på remiss det senaste året, nu ska myndigheten gå igenom synpunkterna.