Stämningsansökan innehåller också ett skadeståndskrav på 80 000 kronor till målaren för brott mot kollektivavtalet och brott mot semesterlagen.

Förbundet kräver också 75 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Målaren har varit anställd av företaget från 27 april 2020 till 31 oktober 2020. Företaget har hängavtal till Kollektivavtal för Måleriyrket.

Enligt det enskilda anställningsavtalet och kollektivavtalet har målaren rätt att arbeta 40 timmar per vecka. Målaren har under sin anställningstid utfört arbete för bolaget och den tid det inte funnits arbete har han stått till arbetsgivarens förfogande.

För den tiden han haft rätt att arbeta och stått till arbetsgivarens förfogande har bolaget inte betalat lön, vilket är ett brott mot kollektivavtalet. Därutöver har inte heller semesterersättning, övertidsersättning och helglön betalats ut.

Förbundet har framfört sina krav vid en lokal förhandling. Bolaget vägrade justera protokollet varpå förbundet skickade en framställan om central förhandling.

Då bolaget uteblev från förhandlingen och inte heller hörts av på annat sätt har Målarna nu gått vidare med en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Målarna företräds av LO-TCO rättskydd.