Roland Berg framför hängare med brandsmanskläder

När Roland Bergs dag som målare är slut och beredskapen tar vid är inställelsetiden fem minuter.

Inom Karlstad-regionens räddningstjänst på stationen i Vålberg har Roland Berg tjänstgjort som deltidsbrandman i 20 år. Det är också i Vålberg han är uppväxt och fortfarande bor.

Han berättar att han fyller 60 år i april. 40 år har han jobbat som målare.

– Det är tack vare det här som jag orkar hålla på med måleriet. Kroppen är alert, säger Roland Berg när han visar runt på räddningsstationen.

Vi tittar in i gymmet där han tränar två till tre gånger i veckan, för det gäller att hålla sig i form för att få jobba som brandman.

Det görs två fystester om året och från det en fyllt 50 år så görs årliga hälsoundersökningar.

– Klarar man inte fystestet så får man en månad på sig att träna och sen en ny chans.

Det är bara att gå på isen tills den spricker så får kompisarna rädda en. Spricker den inte få vi väl hoppa, men nu är det dåliga isar.

Roland Berg, målare och deltidsbrandman

Deltidsbrandmän eller räddningstjänst personal i beredskap som det egentligen heter utgör en klar majoritet av Sveriges brandmän. Deras beredskap och utryckningar bygger ofta på att en huvudarbetsgivare accepterar att de lämnar arbetet med mycket kort varsel.

Oftast inom ett fåtal minuter.

– Vi har fem minuters inställelsetid så det gäller att bo rätt och jobba rätt.

Det var lättare att rekrytera förr då det fanns fler industrier på orten där många jobbade. Nu har de dygnsberedskap 06-06 och byter eller säljer beredskap när de inte kan.

För Roland Berg som jobbar som målare runt om i hela Värmland, just nu 6 mil bort i Arvika, innebär det att när det krockar med ordinarie jobb så tar någon annan hans beredskapstid 06-16:30 och han går på när han kommer hem.

Roland Berg i Sandås firmabil

Det är tack vare det här som jag orkar hålla på med måleriet. Kroppen är alert.

Roland Berg, målare och deltidsbrandman

På stationen i Vålberg jobbar 20 personer fördelat på fyra grupper. De får ungefär 140 larm per år.

– Att vi har så många larm beror på att om Karlstad får stort larm så tar vi vår släckbil och är i beredskap på stationen där.

När vi inte målar

Hårdrocks­målaren Jockes varierande dubbelliv

Porträtt

Efter de stora skogsbränderna har kårerna svetsats mer samman och hjälper varandra. 

– Brandchefen har möjlighet att skicka oss till exempel till Bergslagen.

Förutom skarpa lägen så har de övningar och många larm omfattar sjukvård så de utbildas i till exempel att ge syrgas och HLR. Om det dröjer innan ambulans kan komma så åker de med IVPA bilen (I Väntan På Ambulans)

– Nästa vecka ska vi träna vattenlivräddning. Det är bara att gå på isen tills den spricker så får kompisarna rädda en. Spricker den inte få vi väl hoppa, men nu är det dåliga isar.

Jag brinner för sjukvårdsgrejerna. Det är alltid bättre att göra någonting även om det inte lyckas, då har man i alla fall försökt.

Roland Berg, målare och deltidsbrandman

De är tränade på att köra ambulans och vartannat år tränar de på halkbanan. Två kalla och varma rökdykningar om året gör de också. Vid den kalla är lokalen mörk och rökfylld. Vid den varma är det dessutom 95 grader varmt.

– Det gäller att lära sig hitta i mörkret och klara pressen. Det kan vara teoretiska frågor under tiden eller att dra ut en docka som väger 80-90 kilo.

Roland berättar att han inte känner obehag av det han varit med om trots att han suttit och hållit folk som dött i famnen. Ett stressmoment han upplever är när de skriker för brandmannen ska hjälpa de som är tysta först, då de oftast har störst akut behov av hjälp. 

– Jag brinner för sjukvårdsgrejerna. Det är alltid bättre att göra någonting även om det inte lyckas, då har man i alla fall försökt.

Kollegorna på räddningstjänsten har en bra och stöttande kamratskap och Roland önskar det var lite mer så inom måleriet. 

Roland Berg

Roland Berg fyller 60 år i april, och har jobbat som målare i 40 år.

Roland Berg innanför sidodörren på en brandbil

Inom Karlstad regionens räddningstjänst på stationen i Vålberg har Roland Berg tjänstgjort som deltidsbrandman i 20 år.

– Du kan vara på Sveriges sämsta dretjobb men har du bra kompisar med dig så spelar det ingen roll.

Inom måleriet har han även jobbat som arbetsledare och han berättar att han under skoltiden var livrädd att hålla föredrag men nu med de erfarenheter han har är totalt obrydd.

Jag frågar om han brukar ha lärling med sig.

– Ja det är fränt. De håller mig ung.

Han tycker skolorna gör det lätt för sig när de skickar ut eleverna på praktik. Bättre att få lära sig grunderna i skolans bås tycker Roland. Om de sen kommer ut på nybyggen är det inte konstigt de blir avskräckta eller inte lär sig vad som krävs.

– När jag var lärling pågick 20 års renovering så jag började högst upp i trappuppgången och gick varje lägenhet neråt. Vägg, tak, fönster och köksluckor.

Han började en gång i tiden på BPA och har därefter jobbat på lite olika firmor. Nu är han tillbaks där han en gång började, men nu heter företaget Sandå.