Olyckan inträffade den 27 januari i Umeå. Den 26 årige målarlärlingen var tillsammans med två kollegor på ett pulpettak för att skotta snö när han backade och föll baklänges över takkanten.

Fallet var ungefär 4,5 meter och han hade varken hjälm eller sele när olyckan inträffade. Den skadade sövdes innan han kunde lastas i ambulansen. Han har sedan dess varit nedsövd och vårdats för sina skador på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Kim Berglund är arbetsmiljöansvarig i avdelning 5 och gör tillsammans med skyddsombuden på företaget en utredning av olyckan.

Hur kommer det sig att en målarlärling skottar snö?

– Vi har haft uppsägningsförhandling med företaget eftersom de hade dålig med jobb men sen har arbetsgivaren anställt dem för att skotta snö. Enligt arbetsgivaren ville han vara snäll då de var arbetslösa. Det finns ju en anledning till varför det finns yrkeskunniga takarbetare med utbildning för det. Det är helt tokigt att målare gör det.
Det är inte bara på det här företaget det ser ut så här. Det är en del som är uppe och skottar, måleriföretag som har lite med jobb tycker de kan göra det också.

Det finns ju en anledning till varför det finns yrkeskunniga takarbetare med utbildning för det. Det är helt tokigt att målare gör det.

Kim Berglund, arbetsmiljöansvarig

Vad visar utredning av olyckan så här långt?

– Olyckan utreda av polis och Arbetsmiljöverket och en förundersökning har inletts av åklagare. Vi gör också en utredning tillsammans med skyddsombuden på firman.
Polisen var där 10 min efter olyckan de har dokumenterat och gjort en arbetsplatsutredning.
Arbetsgivaren är skyldig se till att anställda fått och förstått informationen hur de ska jobba säkert. Enligt arbetsgivaren har de fått information, men bara muntligt, så vad de fått för information är bara arbetsgivaren och de här två skottarna som vet. Ingen av dem har någon utbildning när det gäller takjobb och snöskottning.

Vad händer när utredningarna är klara?

– Vår utredning ska ta reda på varför hände olyckan inträffade och hur vi kan undvika att det händer igen här eller på något annat företag. Har arbetsgivaren brustit i något mot avtalet eller arbetsmiljölagen så ligger utredningen som grund för förhandlingsframställan.
Arbetsmiljöverket får ta del av vår och polisens utredning, sen om de använder den är upp till dem. Arbetsmiljöverket kör sin del utifrån föreskrifter och om något brott föreligger.

Hur är läget med lärlingen nu?

– Han har varit nedsövd men är vaken och kontaktbar sedan i måndags. Han vårdas för svåra skallskador och skador i ryggen. Han har opererats en gång men kommer att behöva genomgå fler operationer. Skadorna är inte livshotande men än vet inte läkaren om han får bestående skador.

Vilket stöd får kollegorna?

– Många målare på företaget är dämpade. Företaget har företagshälsovård och de anställda kan gå ditt och prata. En har varit på sjukhuset och fått hjälp. Arbetsgivaren har störst ansvar för krishantering men vi från facket stöttar så gott vi kan.