Utbildningen är unik eftersom det aldrig tidigare har funnits en renodlad projektledarutbildning riktad mot måleri inom yrkeshögskolan.

Måleriföretagen uppger att de behöver säkerställa att branschens företag fortsatt kan vara konkurrenskraftiga och utvecklas.

Per-Olof Olans arbetar framför sin dator

Covid-19

Målerilärare i pandemin: Per-Olof lär ut yrket på distans

Reportage

– Det är angeläget att branschen får tillgång till välutbildade medarbetare och här har vi sett att speciellt projektledarkompetensen saknas. Nu ser vi fram emot att dra igång utbildningen i samverkan med Hermods, som har gedigen erfarenhet av utbildning, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen i Sverige.

Det är angeläget att branschen får tillgång till välutbildade medarbetare och här har vi sett att speciellt projektledarkompetensen saknas.

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen

För att vara behörig till utbildningen ska man ha arbetslivserfarenhet från måleribranschen alternativt motsvarande kunskaper inom bygg- och installationssektorn.

För att bli antagen krävs också grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Utbildningen hos Hermods yrkeshögskola är öppen för anmälan 10 februari till 5 maj. Till augusti planeras starten för utbildningen som drivs på distans under ett års tid.

Det innebär att den studerande är disciplinerad och kan studera på egen hand. Föreläsningar, diskussioner, uppgifter och annan kommunikation sker via en lärplattform och onlinemöten.

Tre fysiska träffar kommer att hållas i Malmö. Teoretisk kunskap kommer att ges inom projektledning, ekonomi, miljöarbete och branschjuridik.

Utbildningen innehåller också en LIA-period där den studerande får praktisera sina kunskaper ute på en arbetsplats.