I oktober i fjol varnade Elektrikernas arbetsmiljöresurs Sven Höckert i en artikel för att extragolv i hantverkarbilar kan innebära livsfara vid påkörning bakifrån.

Efter det att artikeln publicerades tog Worksystem kontakt med Sven Höckert för att få mer information. Därefter tog ett gediget arbete form.

Dels med att ta fram nya, säkra dubbelgolvslösningar, dels med att ta fram nya krocktester.

De rådande krocktesterna i branschen tar nämligen inte hänsyn till krockar där en stillastående bil blir påkörd bakifrån.

– Branschen har inga krocktester vid krock bakifrån, för det är inget branschstandarden har tänkt på. Därför kontaktade vi Sven Höckert, för att tillsammans få fram en lösning. För så här ska det inte behöva vara, säger Bengt Rimark vd för Worksystem.

Vi måste även klara framifrån-krockarna. Vi kan inte lösa ett problem och skapa ett annat.

Bengt Rimark, vd Worksystem

Han poängterar att just Worksystems golv inte varit inblandade i de allvarliga olyckor som var upprinnelsen till Sven Höckerts varning.

Bengt Rimark förklarar att standard för dubbelgolven har varit en styv konstruktion, som en kassett.

För att eliminera risker vid krock bakifrån har Worksystems nya dubbelgolv byggts i sektioner, och vissa delar har försvagats, vilket sammantaget leder till en kontrollerad deformation.

– Konstruktionen kollapsar kontrollerat vid krock bakifrån, men är lika stark vid kollision framifrån. Vi har utöver produktutvecklingen lagt ned hundratusentals kronor på nya tester tillsammans med branschens mest kunniga experter. För vi måste även klara framifrån-krockarna. Vi kan inte lösa ett problem och skapa ett annat.

– Det här har varit ett jätteintressant arbete där vi har lärt oss väldigt mycket. Facken har en stor påverkansförmåga och det är bra att facken lyfter säkerhetsfrågorna, för medlemmarnas säkerhet, säger Bengt Rimark.

Sven Höckert är nöjd med utvecklingen och hoppas att även andra tillverkare ser över sin inredning på samma sätt för att öka säkerheten.