Att pengarna inte spenderats beror dels på att myndigheten fick kraftigt ökade anslag på grund av pandemin, men att arbetslösheten inte riktigt blev så hög som man var rädd för.

Därutöver användes inte anslag som skulle ha använts för att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden.

Sådant som arbetsmarknadsutbildningar, lönebidrag och nystartsjobb.

Orsaken till att pengarna inte använts är, enligt Arbetsförmedlingen, de stora nedskärningarna på myndigheten i kombination med alla nya arbetssökande under pandemin.

Man slår fast att ”Arbetsförmedlingen haft utmaningar att växla upp anvisningar till program och insatser”.

Ola Pettersson, chefsekonom på LO, är kritisk till situationen och ser en förklaring just i nedskärningarna.

De behöver en större kostym om man ska klara sitt uppdrag. Men signalen från politikerna är tyvärr det motsatta.

Ola Pettersson, chefsekonom på LO

– Arbetsförmedlingen är en ganska sargad myndighet efter de stora nedskärningarna som varit under 2019. De har inte resurser att leverera det man kan förvänta sig av myndigheten, säger han till Arbetet.

Han anser att de så kallade förvaltningsanslagen, alltså pengarna myndigheten får varje år för till exempel anställda och lokaler måste öka.

– De behöver en större kostym om man ska klara sitt uppdrag. Men signalen från politikerna är tyvärr det motsatta. Under kommande år ska förvaltningsanslagen minska och större och större del av verksamheten ska övergå till privata aktörer.

Han ser också en annan förklaring till att myndigheten inte gjort av med alla pengar som budgeterats för att få arbetslösa i jobb: att man fokuserat mer på subventionerade anställningar och mindre på arbetsmarknadsutbildningar.

Dessa anställningar har varit extra svåra att använda sig av under pandemin då det kan ha varit svårt att ta emot personer på arbetsplatser.

– Man har inte riktigt kompetens, verktyg och förmåga att skala upp utbildningarna när det behövs. Och det hade verkligen behövts under förra året, säger Ola Pettersson.

Artikeln har tidigare publicerats i Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.