SVEFF, Sveriges Färg och Limföretagare, har sedan 1999 samlat in miljönyckeltal från tillverkare i Sverige.

Statistiken syftar till att visa hur miljö- och klimatarbetet framskrider såväl som arbetet med minskning av riskämnen som inte minst målare kommer i kontakt med. 

Det ska sägas i sammanhanget att Svenska Målareförbundet och SVEFF inte alltid har samma åsikt kring utvecklingen i färgbranschen.

Exempelvis takten i att få bort allergiframkallande konserveringsmedel ur vattenburna produkter har länge varit, och är, en het potatis som vållat debatt.

Men SVEFF:s sammanställning över de senaste 20 åren är ändå positiv läsning ur klimatsynpunkt:

  • Utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) från de tillverkande enheterna har minskat med 80 procent. Trenden beror främst på bättre rening av utsläpp samt övergången till fler vattenburna produkter.
  • Energiförbrukningen per producerat ton har minskat med 40 procent sedan mätningarna startade. Nu krävs ”bara” 250 kWh för att tillverka ett ton färg eller lim.
  • 99 procent av svensktillverkade produkter kommer i dag från företag miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Nästan 90 procent av all utomhusfärg är vattenburen i dag. När det gäller inomhusfärg är 99 procent vattenburen.

Inom industrin är siffrorna sämre: 70 procent av industrifärgen till trä respektive 30 procent till metall är vattenburen.

Här finns målsättning att minska användningen av lösningsmedel ännu mer, menar SVEFF.

Pulverlackering och ytbehandling med UV-produkter lyfts fram som alternativ vid sidan av vattenburen färg.