LO:s kongress skulle egentligen ha hållits den 12 till 15 juni 2020.

Pandemin gjorde att det i stället blev en mindre, digital, kongress som ajournerades efter att en ny LO-ledning hade valts och styrelsen hade beviljats ansvarsfrihet.

Under kongressen behandlades endast åtta motioner: De som handlade om las-frågan. 

Övriga omkring 320 motioner har fått vänta. Tanken var att återuppta kongressen i juni detta år, och då behandla de många motioner som har fått vänta.

Men nu har kongressen flyttats fram ännu en gång, och kommer att hållas den 29 november till 2 december 2021.

Då de ursprungliga motionerna kommer att vara ganska gamla vid det datumet så får LO-förbunden en ny chans att skriva motioner. 

– Eftersom så fruktansvärt lång tid har gått öppnar vi för nya motioner, men bara motioner som förbunden centralt står bakom, säger Mats Sundberg, kongressansvarig vid LO till tidningen Arbetet. Deadline för att lämna in motioner är den 28 maj.