Många av LO:s medlemmar har arbeten som tär på kroppen. Då är det kanske inte konstigt att mer än sex av tio LO-anslutna medlemmar är oroliga för att få en låg pension.

Och att jobba två år extra efter LAS-pensionsåldern är sällan en möjlighet.

– Snittpensionsåldern för LO-kollektivet är 63,8 år. Och det är många som går i pension tidigare än så och därmed får ännu sämre pension. I dag har vi ett pensionssystem som är uppbyggt för att man ska jobba länge. Det blir väldigt ojämlikt när man har ett arbete som sliter på en, säger Lisa Gemmel, utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys till Sekotidningen.

Undersökningen, som är beställd av Byggnads och tankesmedjan Katalys, visar att bland ungefär 2000 svarande är mer än hälften mycket oroliga för en för låg pension.

Det svenska pensionssystemet ger inte en ekonomisk trygghet för individen.

Lisa Gemmel, utredare Katalys

Störst är oron bland personer mellan 50 och 64 år och de som är sjukskrivna. Men även bland de yngre, 18-29 år, är det strax över 40 procent som känner oro över sin framtida pension.

– Det svenska pensionssystemet ger inte en ekonomisk trygghet för individen. Kommer man ha råd att bo kvar i sitt boende, köpa den mat man vill ha, köpa saker? säger Lisa Gemmel.

En annan del av undersökningen handlar om de som tvingas sluta jobba tidigare på grund av att de blivit utslitna på jobbet.

Mer än hälften av de svarande anser att dessa i högre utsträckning bör kompenseras i sin pension. Den åsikten är extra stark bland LO-medlemmarna, där över 70 procent tycker att de som tvinga sluta i förtid ska kompenseras.

Det finns många väljare att hämta för det parti som lägger fram ett reformpaket av pensionssystemet som ger mer till låginkomsttagare, säger Lisa Gemmel, Katalys.

Enligt Katalys är pensionsfrågan väldigt viktig i nästa riksdagsval 2022.

–Det finns ett stort stöd för en reform av pensionssystemet: Att ett arbetsliv ska synas mer i pensionskuvertet och för en kompensation för den som sliter ut sin kropp på jobbet, säger Lisa Gemmel till Sekotidningen.

De som är mest oroliga för en låg pension är Sverigedemokraternas väljare, följt av socialdemokratiska.

Och det är bland dessa väljare som benägenheten att rösta på ett annat parti är allra störst, enligt rapporten. 

– Det finns många väljare att hämta för det parti som lägger fram ett reformpaket av pensionssystemet som ger mer till låginkomsttagare.

En tredjedel av väljare är benägna att rösta på ett parti som lägger fram ett sådant förslag och nästan varannan LO-medlem skulle göra det.

En del av artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.