Hur kommer det sig att ni ansökte om det här stipendiet?

– Elqvinnorna har pratat om detta nationellt i flera år, men vi bestämde att vi skulle testköra det i Stockholm först. Så kom Corona, vilket var positivt, för då fick vi tid att fundera på hur vi skulle lägga upp det. Sedan såg vi att El-ettan inte skulle få så mycket pengar från centralt håll som vi hade trott.

– Så då funderade vi om vi inte skulle söka det här stipendiet från LO för detta istället, så vi kunde starta upp projektet.

Och LO gillade ansökan.

”På sikt kan ett sådant mentorsprogram bidra till att göra yrket mera jämställt och även tjäna som inspiration och föredöme för andra förbund”, kommenterar LO:s ordförande Susanna Gideonsson utmärkelsen i ett pressmeddelande.

Det är många kvinnor som kan känna sig ensamma med saker som de känner att de inte kan ta med män, eller med kvinnor som inte är i samma bransch.

Ninni Blom, Elektrikerna

Stipendiet är på 50 000 kronor och syftet är att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet.

Ninni Blom och Sarah Bensiges förslag på ett mentorsprogram innebär att erfarna kvinnliga elektriker delar med sig av sin kunskap om yrket, facket, ideologi och sitt nätverk till de nya kvinnliga elektrikerna.

De nya ska veta att det alltid finns någon att fråga.

Ninni Blom tror att om det fanns ett fungerande mentorsprogram så kanske inte så många kvinnliga elektriker skulle byta yrke.

– Det är många kvinnor som kan känna sig ensamma med saker som de känner att de inte kan ta med män, eller med kvinnor som inte är i samma bransch.

På våra konferenser så brukar det vara yngre tjejer som lyfter just det att de söker erfarna kvinnliga elektriker att prata med.

Ninni Blom, Elektrikerna

 – Kan vi hjälpa varandra så kanske inte så många skulle sluta, bara för att de tycker att det finns jobbiga situationer.

Har ni i Elqvinnor märkt av att det finns ett behov av ett mentorsprogram?

– Kanske inte uttalat ett mentorsprogram. Men på våra konferenser så brukar det vara yngre tjejer som lyfter just det att de söker erfarna kvinnliga elektriker att prata med.

Hade du behövt en mentor när du var ny?

– Ja, det hade nog underlättat en del saker, helt klart

– Kanske vi även skulle kunna göra något för unga män. Att det finns ett nätverk för dem som känner att de behöver det.

LO:s motivering

LOs stipendium för facklig feminism går i år till Elektrikerförbundets Sarah Bensige och Ninni Blom för att starta ett mentorsprogram för kvinnliga elektriker.

Att verka som elektriker inom en mansdominerad bransch innebär särskilda utmaningar, såväl yrkesmässigt som fackligt. Tanken bakom mentorsprogrammet är att stärka kontakter och skapa en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan redan etablerade och nya kvinnliga elektriker.

– På sikt kan ett sådant mentorsprogram bidra till att göra yrket mera jämställt och även tjäna som inspiration och föredöme för andra förbund, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Stipendiet är på 50 000 kronor och syftet är att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet.

– Vi inom LO och förbunden behöver bli ännu bättre på att jobba konkret med feministiska frågor som till exempel arbetsmiljö, makt, föräldraledighet och sexuella trakasserier, säger Susanna Gideonsson.

Stipendiet delas ut till medlemmar och förtroendevalda inom LOs medlemsförbund som vill genomföra ett projekt eller aktivitet i syfte att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Ninni och Sarahs ansökan

Mentorskap för kvinnliga Elektriker

Projektets mål och syfte.

Det vi vill göra är att starta ett nätverk där våra kvinnliga medlemmar kan bli mentorer. När de väljer att bli mentorer kan ge vidare sin kunskap till de nya tjejerna som kommer in i branschen.

Syftet med mentorskapet är att vi från Elqvinnorna ser tydliga skillnader på att vara man eller kvinna när man jobbar som elektriker. Bristen på jämställdhet i arbetslivet tar sig många uttryck och får stora konsekvenser bland annat för kvinnors löner, inkomster, pensioner, anställningsförhållanden, arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa.

Vi vill göra det enkelt för de nya kvinnorna att få kontakt med andra kvinnliga elektriker som kan stötta och stärka dom, så att de känner sig trygga i yrket och vill stanna kvar i branschen. Vi ser även ett mönster där många (av oss få) kvinnor försvinner ur yrket med tidens gång. Vi har en intention att kvinnorna ska bli mer bekväma i de fackliga frågorna, se meningen med föreningen och kunna föra den vidare till både kollegor och kommande generationer. 

Målet med mentorskapet är att stärka och stötta samt arbeta för att få kvinnor att bli en del av det fackliga arbetet och föra vidare kunskaper och erfarenheter till nya generationer.

Vi ger dom verktyg för att kunna hantera machokulturen, löneskillnaderna, arbetsmiljön m.m. Det ger bättre möjligheter för kvinnorna att påverka sin arbetsmiljö och må bra på jobbet. Genom det här arbetet hoppas vi kunna behålla fler av de kvinnor som kommer in i branschen, för att på sikt få en jämnare könsfördelning bland elektriker.

Mentorns roll är att succesivt lämna över facklan till sina ”adepter” och på så sätt trygga fortlevnaden för fackförbundet och dess roll i vårt och kommande arbetares yrkesliv.

Beskrivning av projekt/aktivitet ansökan gäller samt kopplingen till facklig feminism enligt kriterierna.

Beskrivning

Vi brukar säga att vi som elektriker har lika villkor men det är inte alltid så enkelt. Vissa saker som många av männen tar för givet är inte alls lika självklara för oss kvinnor. För männen är det t ex oftast en självklarhet att det finns ett färdigt omklädningsrum men för oss kvinnor är det snarare tvärtom, det är sällan det finns ett färdigt omklädningsrum när vi kommer ut.

Vi kvinnor är sällsynta på arbetsplatserna och därför skapas det sällan rutiner för att anpassa arbetsplatserna även för oss. Männen är ofta omedvetna om de anpassningar som behövs för att göra arbetsplatsen jämställd och ofta tänker de att ”det där tar vi när det blir aktuellt”. Vilket resulterar i att vi kvinnor alltid måste lösa problemen själva när vi väl är på plats. Detta gör, indirekt, att vi inte känner oss lika inkluderade och välkomna på arbetsplatsen, utan mer som ett problem.

Som ny kvinna i elbranschen saknar man ofta kontakten med andra kvinnliga elektriker. Vi minns själva hur det var att komma in i en mansdominerad bransch där man kanske inte kände sig trygg att ställa sina frågor eller vågade ställa krav på t ex schysta omklädningsrum, toaletter, arbetskläder, verktyg m.m. Idag ser vi även att många kvinnor bara stannar i branschen en kortare period, det vill vi ändra på.

Bristen på jämställdhet i arbetslivet tar sig många uttryck och får stora konsekvenser bland annat för kvinnors löner, inkomster, pensioner, anställningsförhållanden, arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa. Vi vill få in flera kvinnliga FFV för att synliggöra bristerna så att vi kan skapa en jämställdare bransch för alla. I och med det hoppas vi även kunna så ett frö till framtida engagemang hos fler.

Vi har pratat länge om detta och vi tog ett beslut i Nationella ELQvinnorna att testa detta i Stockholm, för att sedan kunna tillämpa det i hela landet. Äntligen är vi nu några eldsjälar som tagit tag i projektet och börjat dra i det, men om de bromsas nu pga. att pengar saknas är risken stor att det rinner ut i sanden och aldrig blir av.