Rapporten ”En grön ny giv för Sverige” visar hur Sverige kan bli klimatneutralt på 15 år med ett integrerat reform- och investeringspaket.

Paketet innehåller 73 reformförslag och finansiering. Rapporten förespråkar en aktiv grön industripolitik med stora investeringar i offentlig infrastruktur och stöd till näringslivets och arbetsmarknadens omställning.

Staten uppmanas också ta ett mycket större ansvar för att göra klimatomställningen inkluderande. Detta genom att bedriva en mer utjämnande grön skattepolitik, erbjuda utbildningsinsatser och stärka de sociala skyddsnäten, för att göra omställningen av näringslivet och arbetsmarknaden tryggare.

Rapporten understryker att klimatpolitiken måste göra det ekonomiskt och praktiskt möjligt för det stora flertalet att leva miljövänligt och lägger fram flera förslag för en klimatomställning som skulle minska klyftorna i samhället.

Enligt Reformisterna skulle satsningen stärka Sveriges industriella konkurrenskraft och skapa runt 200 000 jobb, vilket skulle vara den största jobbskapande satsningen sedan efterkrigstiden.

Detta till en kostnad av ca 39 miljarder kronor per år – fyra till fem gånger mer än dagens klimatsatsningar.

Samtidigt mobiliseras drygt 100 miljarder kronor i gröna investeringar. Som mest förväntas nettokostnaden för staten uppgå till 60-75 miljarder per år.

Som jämförelse kostar dagens jobbskatteavdrag nästan dubbelt så mycket.

De utsläpp som skulle undvikas skulle bespara samhället minst 3 000 miljarder kronor. 

Reformisterna är en socialdemokratisk förening som skapats för att opinionsbilda för en mer progressiv socialdemokratisk ekonomisk politik och klimatpolitik.